Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Обавештење путницима за летове ка Руској Федерацији

Понедељак, 14.04.2014.
Безбедносном наредбом Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, на свим летовима са аеродрома у Републици Србији ка аеродромима у Руској Федерацији, путницима се привремено онемогућује пренос течности, гелова и аеросола у ручном пртљагу. Ова наредба се примењује од 14. априла 2014. године.
 
Забрана се не односи на течности, аеросоле и гелове који се у току путовања користе из медицинских или посебних дијететских разлога (уз одговарајућу потврду издату од медицинске установе), укључујући и храну за бебе као и на робу купљену у бесцаринским радњама у контролисаној зони аеродрома.
 

За детаљне информације о овоме путници треба да се обрате свом авио-превозиоцу. 


Назад на остале вести