Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

У Скопљу потписан Меморандум о разумевању

Уторак, 13.05.2014.
Представници Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и Агенције за цивилно ваздухопловство Републике Македоније, вд. директора Милан Живановић и генерални директор Дејан Мојсојски, потписали су у Скопљу 17. априла 2014. године  Меморандум о разумевању.
 
Меморандум је конципиран на основу заједничких интереса у погледу јачања регионалне сарадње у области цивилног ваздухопловства, са циљем побољшања ефикасности и ефективности спровођења захтева утврђених Мултилатералним споразумом о заједничком ваздухопловном подручју Европе (ЕСАА Споразум), чије су потписнице и Србија и Македонија.
 
Сврха  Меморандума о разумевању је стварање флексибилног законског оквира за сарадњу између Републике Србије и Републике Македоније у области цивилног ваздухопловства и то пре свега на пољима рада: инспекције  и лиценцирања, летачких операција и аеродрома, пловидбености и регистровања ваздухоплова, трагања и спасавања као и у области АNS.

Меморандум предвиђа и успостављање успешније сарадње међу ваздухопловним стручњацима, размену стечених знања и искустава из области цивилног ваздухопловства двеју земаља. 


Назад на остале вести