Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

У Скопљу потписан Меморандум о разумевању

Уторак, 13.05.2014.
Представници Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и Агенције за цивилно ваздухопловство Републике Македоније, вд. директора Милан Живановић и генерални директор Дејан Мојсојски, потписали су у Скопљу 17. априла 2014. године  Меморандум о разумевању.
 
Меморандум је конципиран на основу заједничких интереса у погледу јачања регионалне сарадње у области цивилног ваздухопловства, са циљем побољшања ефикасности и ефективности спровођења захтева утврђених Мултилатералним споразумом о заједничком ваздухопловном подручју Европе (ЕСАА Споразум), чије су потписнице и Србија и Македонија.
 
Сврха  Меморандума о разумевању је стварање флексибилног законског оквира за сарадњу између Републике Србије и Републике Македоније у области цивилног ваздухопловства и то пре свега на пољима рада: инспекције  и лиценцирања, летачких операција и аеродрома, пловидбености и регистровања ваздухоплова, трагања и спасавања као и у области АNS.

Меморандум предвиђа и успостављање успешније сарадње међу ваздухопловним стручњацима, размену стечених знања и искустава из области цивилног ваздухопловства двеју земаља. 


Назад на остале вести