Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

У Скопљу потписан Меморандум о разумевању

Уторак, 13.05.2014.
Представници Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и Агенције за цивилно ваздухопловство Републике Македоније, вд. директора Милан Живановић и генерални директор Дејан Мојсојски, потписали су у Скопљу 17. априла 2014. године  Меморандум о разумевању.
 
Меморандум је конципиран на основу заједничких интереса у погледу јачања регионалне сарадње у области цивилног ваздухопловства, са циљем побољшања ефикасности и ефективности спровођења захтева утврђених Мултилатералним споразумом о заједничком ваздухопловном подручју Европе (ЕСАА Споразум), чије су потписнице и Србија и Македонија.
 
Сврха  Меморандума о разумевању је стварање флексибилног законског оквира за сарадњу између Републике Србије и Републике Македоније у области цивилног ваздухопловства и то пре свега на пољима рада: инспекције  и лиценцирања, летачких операција и аеродрома, пловидбености и регистровања ваздухоплова, трагања и спасавања као и у области АNS.

Меморандум предвиђа и успостављање успешније сарадње међу ваздухопловним стручњацима, размену стечених знања и искустава из области цивилног ваздухопловства двеју земаља. 


Назад на остале вести