Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Република Србија добила категорију 1 за директне летове за САД

Петак, 27.06.2014.

Америчка федерална ваздухопловна администрација  ФАА (Federal Aviation Administration - FAA) сврстала је данас Републику Србију у категорију 1 и тиме потврдила  да су стандарди у цивилном ваздухопловству Србије изузетно високи и да задовољавају такође високе стандарде и захтеве ФАА као и ваздухопловне стандарде Међународне организације цивилног ваздухопловства.

Ову информацију данас су Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије саопштили представници Амбасаде САД у Београду.
 
Сврставање Србије у категорију 1 уследило је након више детаљних провера односно инспекција комплетног система безбедности цивилног ваздухопловства Србије од стране стручних тимова ФАА током ове и прошле године.
 
Добијањем категорије 1 авио-превозиоцима регистрованим у Републици Србији отвара се могућност да успоставе директне летове са САД и аплицирају за добијање дозволе  у Министарству саобраћаја Сједињених Америчких Држава.
 
Добијање категорије 1 је подразумевало читав низ детаљних провера у области безбедности цивилног ваздухопловства Србије. Провере су се односиле на област   ваздухопловне регулативе, инспекцијског надзора и организације ваздухопловних власти односно најстручнијих послова које обавља Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.
 
Категорија 1 је  још једно велико признање Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије и потврда да цивилно ваздухопловство у Србији испуњава висок ниво ваздухопловне безбедности не само у Европи већ и у Сједињеним Америчким Државама.
 
Следећи корак је потписивање новог и савременог билатералног споразума о ваздушном саобраћају између Републике Србије и САД.

Назад на остале вести