Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

На Aеродрому Никола Тесла превентивне мере због епидемије еболе

Понедељак, 04.08.2014.
Због епидемије еболе у Западној Африци на београдском Аеродрому ”Никола Тесла” појачано је присутво и рад граничне санитарне инспекције и појачана контролa путника јер је аеродром  најугроженије подручје због транзита из места захваћених епидемијом. 
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије прати развој догађаја у вези са епидемијом еболе и могућ утицај на ваздушни саобраћај, и то преко European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC) којом руководи EUROCONTROL Network Manager (NM) уз ушечће World Health Organization(WHO), International Civil AviationOrganization (ICAO), International Air Transport Association (IATA), Airport Council International (ACI), European Commission (EC) i European Aviation Safety Agency (EASA).
 

Светска здравствена организација (WHO) издала је препоруке за државне органе који су одговорни за јавно здравље и саобраћај, које су доступне на адреси http://www.who.int/ith/updates/20140421/en/ 


Назад на остале вести