Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

На Aеродрому Никола Тесла превентивне мере због епидемије еболе

Понедељак, 04.08.2014.
Због епидемије еболе у Западној Африци на београдском Аеродрому ”Никола Тесла” појачано је присутво и рад граничне санитарне инспекције и појачана контролa путника јер је аеродром  најугроженије подручје због транзита из места захваћених епидемијом. 
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије прати развој догађаја у вези са епидемијом еболе и могућ утицај на ваздушни саобраћај, и то преко European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC) којом руководи EUROCONTROL Network Manager (NM) уз ушечће World Health Organization(WHO), International Civil AviationOrganization (ICAO), International Air Transport Association (IATA), Airport Council International (ACI), European Commission (EC) i European Aviation Safety Agency (EASA).
 

Светска здравствена организација (WHO) издала је препоруке за државне органе који су одговорни за јавно здравље и саобраћај, које су доступне на адреси http://www.who.int/ith/updates/20140421/en/ 


Назад на остале вести