Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

У Директорату представљен нови „Правилник о обављању јавног авио-превоза“

Субота, 23.08.2014.
Одељење саобраћајне делатности Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије организовало је 20. и 21. августа 2014. године представљање новог прописа којим ће бити регулисан јавни авио-превоз.
 
Представљању новог прописа присуствовали су представници авио-превозилаца регистрованих у Србији: Ер Србије, Авиогенекса, Принц авијешна, Игл експреса и Инфинити авијешна.
 
Очекује се да нови „Правилник о обављању јавног авио-превоза“ ступи на снагу до краја октобра ове године.
 
Текст правилника: http://www.cad.gov.rs/upload/regulativa/predlozipropisa/

Pravilnik%20o%20obavljanju%20javnog%20avio-prevoza%20-%20predlog.pdf 


Назад на остале вести