Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 13. априла 2020. године издао је Безбедносну наредбу 03/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Семинар 23. и 24. октобра на тему „Припрема испитивача за процењивање знања енглеског језика”

Среда, 17.09.2014.
На основу одредбе члана 7. Прилога 2 Правилника о летачком особљу („Сл. Гласник РС” број 33/13), Одељење ваздухопловног особља ДЦВ РС ће организовати једнодневни семинар за овлашћене испитиваче који поседују експертски или напредни ниво знања енглеског језика на тему: „Припрема испитивача за процењивање знања енглеског језика”.
 
Семинар  ће се одржати 23. и 24. октобра 2014.године у времену од 10.00 до 14.00ч у просторијама  Директората.
 
Право пријављивања имају овлашћени FE/TRE/SFE/CRE. Пријављивање извршити до 17. октобра 2014.године, писменим поднеском преко писарнице Директората. Уз захтев доставити фотокопију пилотске дозволе и сертификата испитивача и доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу од 780,00 дин.
 
У захтеву навести који од понуђених датума би одговарао присуству на семинару. 

Назад на остале вести