Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Семинар 23. и 24. октобра на тему „Припрема испитивача за процењивање знања енглеског језика”

Среда, 17.09.2014.
На основу одредбе члана 7. Прилога 2 Правилника о летачком особљу („Сл. Гласник РС” број 33/13), Одељење ваздухопловног особља ДЦВ РС ће организовати једнодневни семинар за овлашћене испитиваче који поседују експертски или напредни ниво знања енглеског језика на тему: „Припрема испитивача за процењивање знања енглеског језика”.
 
Семинар  ће се одржати 23. и 24. октобра 2014.године у времену од 10.00 до 14.00ч у просторијама  Директората.
 
Право пријављивања имају овлашћени FE/TRE/SFE/CRE. Пријављивање извршити до 17. октобра 2014.године, писменим поднеском преко писарнице Директората. Уз захтев доставити фотокопију пилотске дозволе и сертификата испитивача и доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу од 780,00 дин.
 
У захтеву навести који од понуђених датума би одговарао присуству на семинару. 

Назад на остале вести