Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Семинар 23. и 24. октобра на тему „Припрема испитивача за процењивање знања енглеског језика”

Среда, 17.09.2014.
На основу одредбе члана 7. Прилога 2 Правилника о летачком особљу („Сл. Гласник РС” број 33/13), Одељење ваздухопловног особља ДЦВ РС ће организовати једнодневни семинар за овлашћене испитиваче који поседују експертски или напредни ниво знања енглеског језика на тему: „Припрема испитивача за процењивање знања енглеског језика”.
 
Семинар  ће се одржати 23. и 24. октобра 2014.године у времену од 10.00 до 14.00ч у просторијама  Директората.
 
Право пријављивања имају овлашћени FE/TRE/SFE/CRE. Пријављивање извршити до 17. октобра 2014.године, писменим поднеском преко писарнице Директората. Уз захтев доставити фотокопију пилотске дозволе и сертификата испитивача и доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу од 780,00 дин.
 
У захтеву навести који од понуђених датума би одговарао присуству на семинару. 

Назад на остале вести