Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Директорат на форуму у Софији

Субота, 08.11.2014.
Делегација Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије учествовала је на  форуму  „ Регионална сарадња  југоисточних земаља у области ваздухопловства“  одржаном у Софији 6. и 7. новембра 2014. године.
 
У раду форума учествовали су представници ваздухопловних власти и пружалаца услуга у ваздушној пловидби из Бугарске, Србије, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Молдавије, Румуније, Турске, Албаније и Косова*, као и представници ICAO EUR/NAT и EUROCONTROL.
 
Учесници су истакли стратешки значај региона југоисточне Европе и саобраћајне осе југ-исток у европској АТМ мрежи као и изазове који стоје на путу унапређења АТМ перформанси у региону, на које може да се одговори на начин који подразумева синергију напора свих чинилаца у региону.

Наредни регионални форум биће одржан у Истанбулу, априла 2015. године. 


Назад на остале вести