Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Учешће Републике Србије у међународној вежби NUCLERAR 14

Среда, 10.12.2014.
Последњих година је постала уобичајена пракса Eurocontrol да обавља вежбе симулације опасних појава у ваздухопловству. Тим поводом, први пут одржана је вежба која је симулирала нуклеарну катастрофу у Европи и њен утицај на ваздухопловство NUCLERAR 14.
Припрема свих учесника трајала је скоро шест месеци. Најпре је одржан  једнодневни припремни састанак у септембру  а потом и вежба 19. и 20. новембра  2014. године у просторијама Eurocontrol, у Бриселу.
 
Државе које су по сценарију вежбе биле под дејством симулиране нуклеарна катастрофе  учествовале су у вежби искључиво на позив. Представник ДЦВ, и уједно представник Републике Србије, учествовао је у вежби јер је наша земља била једна од земаља која је по позиву учествовала у вежби.
 
Учешће у вежби је подразумевало опсежну припрему на националном нивоу. Припрему је водио и координирао представник ДЦВ што је спроведено кроз многобројне консултације и шест састанака са представницима SMATSA Д.О.О., Air Serbia, РХМЗ, аеродрома „Никола Тесла“ и „Константин Велики“, Института „Винча“и Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Сарадња са већином организација је била  веома добра и извршене су све потребне припреме према Директиви и сценарију вежбе. На основу њих су симулиране акције Републике Србије током вежбе.  
Циљеви вежбе били су:
  • провера начина одговора и доношења одлука ваздухопловства на потенцијалне нуклеарне катастрофе,
  • провера координације између Eurocontrol, националних контакт особа за опасне ситуације и експертских организација,
  • успостављање могућности да државе учеснице вежбе провере постојеће националне процесе за управљање кризним ситуацијама у ваздухопловству и њихову везу са националним процесом за управљање кризним ситуацијама уопште,
  • утврде постојање и адекватност расположивих продуката у вези са нукклеарним катастрофама као што су: поруке, мапе дисперзије контаминације итд,
  • провера подршке Eurocontrol у комуникацији учесника током нуклеарне опасности,
  • провера софтвера Narrator за симилацију вежбе.
Вежба је испунила постављене циљеве. Учешће у вежби NUCLEAR 14 било је од изузетне користи за сагледавање тренутне ситуације у овој области у Европи. Такође, припремни састанци и консултације у нашој земљи омогућили су сагледавање актуелне ситуације у овој области код нас.
 

Показало се да у тренутној ситуацији нема јасних процедура и упутстава за ваздухопловство на националном нивоу скоро ни у једној земљи учесници вежбе. Слична ситуација је и на европском нивоу,  констатован је недостатак упутстава и стандардизованог материјала за подршку адекватних оперативних одлука у ваздухопловству. С тога је утврђено да је у наредном периоду неопходно предузети мноштво корака од стране разних европских организација како би се евидентирани недостаци што боље превазишли. Сумирани резултати вежбе биће познати крајем јануара 205. године  у прелиминарном извешају. После дебрифинга вежбе који ће се одржати у фебруару идуће године, коначни извештај вежбе  биће објављен у марту 2015. године. 


Назад на остале вести