Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

ЕЦАЦ финансира пројекат за унапређење система обезбеђивања ваздухопловства Републике Србије

Понедељак, 15.12.2014.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије и Европска конференција цивилног ваздухопловства ( ЕCAC ), потписали су 12. децембра 2014. године у Паризу, специјални пројекат  који се односи на унапређење система обезбеђивања у цивилном ваздухопловству Републике Србије у складу са европским стандардима и препорученом праксом под називом  „Towards one-stop security”.
 
Предвиђени буџет пројекта, чија је комплетна реализација планирана за 2015. годину, је 25. 000 евра и финансираће је у целини Европска конференција цивилног ваздухопловства.
 
Пројекат, између осталог, предвиђа:
  • потпуну усклађеност националних прописа и програма са ЕУ Уредбама
  • адекватну попуњеност радних места у надлежном органу и адекватан број одитора (проверивача) који ће пратити усаглашеност на националном нивоу
  • мере обезбеђивања које се примењују на аеродромима биће у потпуности усаглашене са ЕУ Уредбама

После завршетка овог пројекта, Република Србија ће бити у прилици да од Европске уније затражи да призна, да су мере које Република Србија примењује у области обезбеђивања цивилног ваздухопловства, у потпуности усаглашене са ЕУ захтевима. 


Назад на остале вести