Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

ЕЦАЦ финансира пројекат за унапређење система обезбеђивања ваздухопловства Републике Србије

Понедељак, 15.12.2014.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије и Европска конференција цивилног ваздухопловства ( ЕCAC ), потписали су 12. децембра 2014. године у Паризу, специјални пројекат  који се односи на унапређење система обезбеђивања у цивилном ваздухопловству Републике Србије у складу са европским стандардима и препорученом праксом под називом  „Towards one-stop security”.
 
Предвиђени буџет пројекта, чија је комплетна реализација планирана за 2015. годину, је 25. 000 евра и финансираће је у целини Европска конференција цивилног ваздухопловства.
 
Пројекат, између осталог, предвиђа:
  • потпуну усклађеност националних прописа и програма са ЕУ Уредбама
  • адекватну попуњеност радних места у надлежном органу и адекватан број одитора (проверивача) који ће пратити усаглашеност на националном нивоу
  • мере обезбеђивања које се примењују на аеродромима биће у потпуности усаглашене са ЕУ Уредбама

После завршетка овог пројекта, Република Србија ће бити у прилици да од Европске уније затражи да призна, да су мере које Република Србија примењује у области обезбеђивања цивилног ваздухопловства, у потпуности усаглашене са ЕУ захтевима. 


Назад на остале вести