Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Обука о нуклеарним или радиолошким акцидентима

Петак, 20.03.2015.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је у својим просторијама у петак  20. марта 2015. године, организовао једнодневну обуку под називом „Основна обука о нуклеарним или радиолошким акцидентима/ванредним ситуацијама“.
 
Обуци су присуствовали полазници из шест организација: SMATSA доо, Аеродрома „Никола Тесла“ Београд, Аеродрома „Константин Велики“ Ниш, Air Serbia, РХМЗ Србије и АЦВ Црне Горе. Предавачи су били експерти из Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (АЗЈЗНСС) као референтне агенције у Републици Србији за овакве опасне ситуације
 
Циљ ове обуке је био да се у нашој земљи и окружењу унапреди знање из ове области као делу система управљања кризним ситуацијама у ваздухопловству. Истовремено тиме се   учесници у систему цивилног ваздухопловства припремају за одговор на потенцијалну опасност од нуклеарних акцидената.
 
Потреба за едукацијом је настала након вежбе NUCLEAR 14 која је одржана 19. и 20. новембра  2014. године у Бриселу у организацији Eurocontrol у којој су учествовали и ваздухопловни субјекти Републике Србије са Директоратом цивилног ваздухопловтва на челу. Тада је уочена потреба за организацијом обуке о нуклеарним и радиолошким акцидентима јер се само  проширивањем знања и спремношћу може успешно деловати у ванредним ситуацијама. 
 
Свим полазницима Директорат је издао сертификат о завршеној обуци. 


Назад на остале вести