Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Споразум о ваздушном саобраћају између Републике Србије и Краљевине Тајланд

Петак, 20.11.2015.
Делегацијe Владе Републике Србије и Владе Краљевине Тајланд, састале су се у Београду, 19. и 20. новембра 2015. године у циљу закључивања билатералног споразума о ваздушном саобраћају. Шефови делегација Зоран Илић, в.д. помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и Чула Сукманоп, генерални директор Цивилних ваздухопловних власти Тајланда,  парафирали су Нацрт споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Тајланда и потписали Меморандум о разумевању.
 
Парафирањем Споразума и потписивањем Меморандума су уређени односи у области цивилног ваздухопловства и утврђен основ за авио-превозиоце да што пре повежу две државе, било кроз учешће у комерцијалним аранжманима или кроз успостављање директног редовног авио-превоза.

 


Назад на остале вести