Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Споразум о ваздушном саобраћају између Републике Србије и Краљевине Тајланд

Петак, 20.11.2015.
Делегацијe Владе Републике Србије и Владе Краљевине Тајланд, састале су се у Београду, 19. и 20. новембра 2015. године у циљу закључивања билатералног споразума о ваздушном саобраћају. Шефови делегација Зоран Илић, в.д. помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и Чула Сукманоп, генерални директор Цивилних ваздухопловних власти Тајланда,  парафирали су Нацрт споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Тајланда и потписали Меморандум о разумевању.
 
Парафирањем Споразума и потписивањем Меморандума су уређени односи у области цивилног ваздухопловства и утврђен основ за авио-превозиоце да што пре повежу две државе, било кроз учешће у комерцијалним аранжманима или кроз успостављање директног редовног авио-превоза.

 


Назад на остале вести