Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Обавештење - беспилотне летелице

Понедељак, 23.11.2015.
У складу са чланом 8. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству (Чикашка конвенција) ниједан ваздухоплов којим се може управљати без пилота не сме да прелеће територију Републике Србије без посебног одобрења или супротно условима из тог одобрења.
 
У складу са чланом 23. став 2. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15 – др. закон) летење страних диригованих и недиригованих летећих објеката у ваздушном простору Републике Србије без дозволе министарства надлежног за послове одбране, сматра се повредом ваздушног простора Републике Србије.
 
Беспилотни ваздухоплови се могу користити у привредне, научне, образовне, спортске и друге сврхе тако да не угрожавају безбедност ваздушног саобраћаја. За евентуалну штету која је настала услед коришћења беспилотних ваздухоплова је одговорно лице које користи беспилотни ваздухоплов.
 
Доношењем одговарајућег подзаконског прописа детаљније ће се регулисати коришћење беспилотних ваздухоплова. Сходно овлашћењу из Закона, Директорат је припремио Предлог правилника о беспилотним ваздухопловима, поводом кога је била покренута јавна расправа, а сада се управо анализирају све пристигле сугестије, примедбе и коментари, од којих ће они оправдани бити уграђени у коначан текст. Ускоро се очекује његово усвајање.
 
По објављивању прописа у „Службеном гласнику Републике Србије“, текст ће бити доступан корисницима и на интернет страници Директората, у делу „Прописи“. До доношења подзаконског прописа, позивамо све заинтересоване субјекте да се директно обрате
 

Директорату, уколико имају било коју дилему у вези са безбедним коришћењем беспилотног ваздухоплова. 


Назад на остале вести