Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 
Вести са сајта

Директорату цивилног ваздухопловства РС уручена три JUQS сертификата

Понедељак, 01.11.2021.
Директорату цивилног ваздухопловства РС уручена три JUQS сертификата

 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је по трећи пут испунио све захтеве за добијање JUQS сертификата и међународно признатог сертификата IQNet-a.

На основу доношења, спровођења и надзора над применом регулаторних захтева управних поступака који се обављају у Директорату, сертификационо тело JUQS (Друштво за сертификацију и надзор система квалитета), уручило је Директорату најновије сертификате; SRPS ISO 9001:2015 - за систем менаџмента квалитетом, SRPS ISO 14001:2015 - систем менаџмента животном средином и SRPS ISO 45001:2018 за систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, који су важећи од 28.10.2021. до 27.10.2024. године.  

Спровођењем интерних провера у свим организационим јединицама Директората, где активно учешће имају сви запослени, од 28.10.2015. године када је Директорат први пут сертификован,  стицали су се услови за успешну реализацију екстерних провера и добијање сертификата за сва три стандарда.

Директорат је доследан усвојеној Политици интегрисаног система менаџмента у континуираном унапређењу система менаџмента квалитетом, система менаџмента животном средином и система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду.

 


Назад на остале вести