Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 
Вести са сајта

Појмовник ваздухопловних термина – девето издање

Среда, 15.09.2021.
Појмовник ваздухопловних термина – девето издање

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије објавио је девето издање Појмовника  ваздухопловних термина, својеврсног речника који обједињује 1476 основних ваздухопловних појмова, са циљем свеобухватнијег информисања шире јавности о цивилном ваздухопловству.

Директорат издаје Појмовник ваздухопловних термина на годишњем нивоу, ради усклађивања свих термина и дефиниција, како би се на једном месту интегрисали сви изрази садржани у различитим законским/подзаконским актима (Закон о ваздушном саобраћају, Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају, Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају, Закон о управљању аеродромима) и подзаконским прописима (правилници, уредбе) које доноси Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије у складу са својим овлашћењима.

Девето издање Појмовника ажурирано је у складу са новоиздатим законима и подзаконским прописима, и доступан је за све заинтересоване ваздухопловне субјекте на званичној интернет страници Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије на линку.


Назад на остале вести