Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 
Вести са сајта

Саопштење Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије

Четвртак, 06.08.2020.
Саопштење Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије

Дана 04.08.2020. године Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије је пријављен догађај који се односи на летење хеликоптера у Специјалном резервату природе "Увац" услед кога је дошло до угрожавања заштићене животињске врсте.

На основу поднете пријаве, инспектори Директората започели су ванредни инспекцијски надзор по предметном догађају.

Сваки лет цивилног ваздухоплова у Републици Србији започиње подношењем плана лета надлежној јединици контроле летења у коме су подаци о месту полетања и слетања, планираном профилу лета, подаци о ваздухоплову и посади.

Вођа ваздухоплова је дужан да се придржава ових података током лета.

Увидом у поднете планова лета за период од 20.07. 2020. године до 04.08.2020. године за рејон СРП Увац, утврђено је да је било више летова хеликоптера са планираним висинама лета од 1000 фт до 1500 фт изнад терена (300м и 450м изнад терена).

На основу података публикованих у Зборнику ваздухопловних података (Aeronautical Information Publication – јавно доступно на http://www.smatsa.rs/Cyr/AIP.aspx) у делу ENR 5 "Навигациона упозорења", у поглављу ENR 5.6  "Кретање птица и области са осетљивом фауном", у тачки 2 "Области са осетљивом фауном" наведени су подаци од значаја за реализацију летења изнад заштићених подручја, а са којима је вођа ваздухоплова дужан да се упозна пре започињања лета, а у делу ENR 6.5–15, дата је и карта са графичким приказом осетљивих подручја.

У случају снимања из ваздуха (пружање услуга из ваздуха уз накнаду, које се може вршити ваздухопловом и беспилотним ваздухопловом), конкретно одобрење за такве летове издаје Министарство одбране Републике Србије уз мишљење Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије. 

За период од 20.07 до 04.08.2020. Директорат није давао мишљења за аеро-фото снимање за предметно подручје.

Након завршеног ванредног инспекцијског надзора, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије издаће саопштење за медије.


Назад на остале вести