Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 13. априла 2020. године издао је Безбедносну наредбу 03/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Безбедносна наредба

Понедељак, 13.04.2020.
Безбедносна наредба

 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 13. априла 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће оператере који обављају међународни ванредни јавни авио-превоз, стране оператере који обављају међународни ванредни јавни авио-превоз за Републику Србију, као и на домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-саобраћају.

Разлог издавања Безбедносне наредбе је спречавање појаве, ширење и сузбијање вируса COVID-19 и заштите становништва услед уласка страних држављана на територију Републике Србије коришћењем ваздухоплова домаћих и страних оператера који обављају међународни ванредни авио-превоз или некомерцијално летење у међународном авио-превозу за Републику Србију. 

У складу са Одлуком о проглашењу болести COVID-19 заразном болешћу, наведени оператери дужни су да списак путника које су прихватили на превоз, са подацима о држављанству наведеним у путној исправи, проследе Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, оператеру аеродрома одредишта, јединицама граничне полиције и граничној санитарној инспекцији на аеродрому у Републици Србији који је место одредишта и Контроли летења Србије и Црне Горе СМАТСА д.о.о. Београд на следеће е-mail адресе:

Безбедносну наредбу издату од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије можете детаљније погледати на линку - 03/2020


Назад на остале вести