Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Безбедносна наредба

Понедељак, 13.04.2020.
Безбедносна наредба

 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 13. априла 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће оператере који обављају међународни ванредни јавни авио-превоз, стране оператере који обављају међународни ванредни јавни авио-превоз за Републику Србију, као и на домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-саобраћају.

Разлог издавања Безбедносне наредбе је спречавање појаве, ширење и сузбијање вируса COVID-19 и заштите становништва услед уласка страних држављана на територију Републике Србије коришћењем ваздухоплова домаћих и страних оператера који обављају међународни ванредни авио-превоз или некомерцијално летење у међународном авио-превозу за Републику Србију. 

У складу са Одлуком о проглашењу болести COVID-19 заразном болешћу, наведени оператери дужни су да списак путника које су прихватили на превоз, са подацима о држављанству наведеним у путној исправи, проследе Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, оператеру аеродрома одредишта, јединицама граничне полиције и граничној санитарној инспекцији на аеродрому у Републици Србији који је место одредишта и Контроли летења Србије и Црне Горе СМАТСА д.о.о. Београд на следеће е-mail адресе:

Безбедносну наредбу издату од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије можете детаљније погледати на линку - 03/2020


Назад на остале вести