Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Саопштење NOTAM

Четвртак, 19.03.2020.
Саопштење NOTAM

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 19. марта 2020. године поднео је захтев за објављивање новог хитног ваздухопловног обавештења – NOTAM бр 4/1.06-0004/2020-0011, у складу са одлуком Владе Републике Србије, којим се забрањује слетање и полетање на аеродроме у Републици Србији, свим ваздухопловима који врше превоз путника у међународном ваздушном саобраћају, у циљу заштите од уношења заразних болести на територији Републике Србије.

Ова забрана се не примењује на летове за превоз робе и поште, трагање и спасавање, летове који се обављају у хуманитарне сврхе, хитан медицински превоз, техничко слетање и позиционирање ваздухоплова уписаних у Регистар ваздухоплова Републике Србије, слетање ваздухоплова у случају нужде, државне ваздухоплове и летове посебне намене. 

Одлуком министра надлежног за послове саобраћаја, у зависности од епидемиолошке ситуације, могу се предвидети и други изузеци. 

Оператеру који је започео лет пре ступања на снагу ове уредбе, а слетео је пре или после ступања на снагу ове уредбе на одређени аеродром, омогућиће се повратак на матични, односно полазни аеродром. 


Назад на остале вести