Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Саопштење NOTAM

Четвртак, 19.03.2020.
Саопштење NOTAM

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 19. марта 2020. године поднео је захтев за објављивање новог хитног ваздухопловног обавештења – NOTAM бр 4/1.06-0004/2020-0011, у складу са одлуком Владе Републике Србије, којим се забрањује слетање и полетање на аеродроме у Републици Србији, свим ваздухопловима који врше превоз путника у међународном ваздушном саобраћају, у циљу заштите од уношења заразних болести на територији Републике Србије.

Ова забрана се не примењује на летове за превоз робе и поште, трагање и спасавање, летове који се обављају у хуманитарне сврхе, хитан медицински превоз, техничко слетање и позиционирање ваздухоплова уписаних у Регистар ваздухоплова Републике Србије, слетање ваздухоплова у случају нужде, државне ваздухоплове и летове посебне намене. 

Одлуком министра надлежног за послове саобраћаја, у зависности од епидемиолошке ситуације, могу се предвидети и други изузеци. 

Оператеру који је започео лет пре ступања на снагу ове уредбе, а слетео је пре или после ступања на снагу ове уредбе на одређени аеродром, омогућиће се повратак на матични, односно полазни аеродром. 


Назад на остале вести