Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Безбедносна наредба

Четвртак, 19.03.2020.
Безбедносна наредба

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 19. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу број 02/2020, која се односи на оператере који обављају јавни авио-превоз из области са високим ризиком од ширења вируса  Covid-19.
 
Разлог издавања Безбедносне наредбе је умањење ризика од могуће заразе путника вирусом Covid-19 које може да настане услед коришћења ваздухоплова на летовима који се обављају на аеродромима који се налазе у областима са високим ризиком од ширења вируса Covid-19. 
 
Оператери су дужни да обезбеде чишћење и потпуну дезинфекцију ваздухоплова средством за дезинфекцију примереним за дезинфекцију ваздухоплова, након сваког лета који је са аеродрома који се налази у области високог ризика од заразе вирусом Covid-19. 
 
Оператери могу да примене и другу фреквенцију дезинфиковања ваздухоплова након извршене процене ризика која мора да узме у обзир и оперативне чињенице као и време дејства дезинфекционог средства које је оператер користио у поступку дезинфекције ваздухоплова. Оператери су дужни да обезбеде потпуно чишћење и дезинфекцију ваздухоплова најкасније 24 сата од тренутка када је ваздухоплов полетео са аеродрома који се налази у области високог ризика од заразе вирусом Covid-19. 
 
Оператери ваздухоплова су дужни да опреме сваки ваздухоплов једним или више комплета заштитне опреме (Universal Precaution Kit). Наведена опрема се користи како би се заштитили чланови посаде који су били у контакту са потенцијално зараженим путницима вирусом Covid-19 и који су учествовали у чишћењу садржаја који су били изложени вирусу. 
 
Безбедносну наредбу можете погледати кликом на линк.
 

Назад на остале вести