Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Оперативно обавештење - олакшице у погледу спровођења обука и провера

Петак, 13.03.2020.
Оперативно обавештење  - олакшице у погледу спровођења обука и провера

Директорат цивилног ваздухопловства републике Србије у складу са ситуацијом насталом услед ширења вируса COVID-19, обавештава оператере на основу препоруке Агенције ЕУ за безбедност ваздушног саобраћаја, о привременој могућности да одступе од прописаних стандарда обуке и провере летачког и кабинског особља и то:

1. Уобичајени начин личне употребе кисеоничких маски може да се замени другим методама наставе као што су коришћење видео материјала, показна употребе (симулирањеупотребе);

2. У случајевима када нису на располагању уређаји за симулирање летења који су одобрени од стране Агенције ЕУ за безбедност ваздушног саобраћаја, привремено је могуће да оператер користи уређаје за симулирање летења које је одобрила надлежна ваздухопловна власт државе оператера тог уређаја.

Ово оперативно обавештење садржи привремене мере и важи све док се не повуче.


Назад на остале вести