Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

У Директорату одржана изложба дневног боравка ,,Шекспирова’’ за децу и омладину ометену у развоју

Уторак, 17.12.2019.
У Директорату одржана изложба дневног боравка ,,Шекспирова’’ за децу и омладину ометену у развоју

У понедељак, 16. децембра 2019. године, у просторијама Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, одржана је продајна изложба предмета Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју.

Трећа по реду изложба организована у нашим просторијама, дозволила је запосленима да куповином неких од декоративних предмета помогну у даљем развоју Центра, који добијена средства користи за куповину материјала за рад у уметничким радионицама.

Разноврсни изложбени радови израђени од стране корисника Центра, део су активности који Центар спроводи кроз раднокупациону терапију, коју реализује кроз различите ликовне, керамичко-вајарске и текстилне радионице.


Назад на остале вести