Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Саопштење за јавност Директората поводом дописа Синдиката контроле летења

Петак, 13.12.2019.
Саопштење за јавност Директората поводом дописа Синдиката контроле летења

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Поводом саопштења за јавност Синдиката контроле летења од 03. децембра 2019. године, инспектори Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије су у периоду од 6. до 12. децембра 2019. године, по службеној дужности, извршили ванредни теренски и канцеларијски инспекцијски надзор над Контролом летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, и то у следећим оперативним јединицама: Сектор за обласну контролу летења – ЦКЛ Београд, Аеродромска контрола летења Краљево и Аеродромска контрола летења Ниш.

Непосредним увидом у рад оперативног особља као и прегледом општих и појединачних аката и друге документације коју оперативно особље користи у раду, утврђено је да не постоје индиције да је безбедност ваздушног саобраћаја у ваздушном простору Републике Србије угрожена, како то наводи Синдикат КЛ.

Увидом у службену документацију Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, инспектори нису утврдили кршење Закона о ваздушном саобраћају РС

Увидом у базу података о догађајима коју води Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (систем обавезног и добровољног пријављивања догађаја) утврђено је да нису пријављивани догађаји из Анекса III тачка 2. подтачка (8) и тачка 3. подтачке (6) и (7), Правилника о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС”, број 54/12 и 86/16), а који се односе на преоптерећење сектора или радних позиција, као и на умор који утиче или би могао да утиче на могућности за безбедно обављање дужности у ваздушној пловидби и ваздушном саобраћају.

Правилником о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству прописано да лице које обавља послове на основу дозволе контролора летења, коју je издао Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, или које је овлашћено да пружа информације ваздухопловима у лету, у оквиру обављања својих послова, дужно да Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије обавезно пријављује догађаје, те да је чланом 260. Закона о ваздушном саобраћају тачка 10) прописана казна за физичко лице ако не пријави Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије сваки догађај, који га обавезује чланом 17. став 4. тог Закона о ваздушном саобраћају.


Назад на остале вести