Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије на састанку Сталног комитета EUROCONTROL-a

Четвртак, 28.11.2019.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије на састанку Сталног комитета EUROCONTROL-a

Директорка Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Мирјана Чизмаров учествује на 52. састанку Привременог савета и 52. састанку Сталног комитета EUROCONTROL-а.

Састанци се одржавају 28. новембра 2019. године у седишту EUROCONTROL-а у Бриселу. 

Привремени савет и Стална комисија су највиша извршна тела EUROCONTROL-а која доносе одлуке о најважнијим стратешким, финансијским и оперативним питањима од значаја за деловање ове међународне организације. На поменутим састанцима сумирају се резултати Организације у 2019. године и усвајају планови рада И смернице за наредну годину. 

Директорка Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије је била потпредсеница Привременог савета, и то два пута, у периоду 2015-2017 и 2017-2019.


Назад на остале вести