Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају објављен је у "Службеном гласнику РС", број 9/20 и ступа на снагу 12. фебруара 2020. године. ONE STOP SECURITY  у Србији. Од јануара 2020. године систем обезбеђивања у ваздухопловству у нашој земљи исти као у земљама Европске уније Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије на састанку Сталног комитета EUROCONTROL-a

Четвртак, 28.11.2019.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије на састанку Сталног комитета EUROCONTROL-a

Директорка Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Мирјана Чизмаров учествује на 52. састанку Привременог савета и 52. састанку Сталног комитета EUROCONTROL-а.

Састанци се одржавају 28. новембра 2019. године у седишту EUROCONTROL-а у Бриселу. 

Привремени савет и Стална комисија су највиша извршна тела EUROCONTROL-а која доносе одлуке о најважнијим стратешким, финансијским и оперативним питањима од значаја за деловање ове међународне организације. На поменутим састанцима сумирају се резултати Организације у 2019. године и усвајају планови рада И смернице за наредну годину. 

Директорка Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије је била потпредсеница Привременог савета, и то два пута, у периоду 2015-2017 и 2017-2019.


Назад на остале вести