Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају објављен је у "Службеном гласнику РС", број 9/20 и ступа на снагу 12. фебруара 2020. године.  Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Одлука о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају-Kраљево

Уторак, 15.10.2019.
Одлука о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају-Kраљево

На страници Одлуке Владе РС http://cad.gov.rs/strana/23061/ објављена је Одлука о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају коју је Влада Републике Србије донела 10. октобра 2019. године, a која се односи на линије Краљево-Беч-Краљево и Краљево-Солун-Краљево. 


Назад на остале вести