Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Одлука о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају-Kраљево

Уторак, 15.10.2019.
Одлука о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају-Kраљево

На страници Одлуке Владе РС http://cad.gov.rs/strana/23061/ објављена је Одлука о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају коју је Влада Републике Србије донела 10. октобра 2019. године, a која се односи на линије Краљево-Беч-Краљево и Краљево-Солун-Краљево. 


Назад на остале вести