Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

ICAO плакета за Србију

Среда, 25.09.2019.
ICAO плакета за Србију

Директорат цивилног ваздухопловства примио је јуче плакету ICAO Савета на његовом јубиларном 40. триануалном састанку за имплементацију стандарда и најбољих пракси у безбедности ваздухопловства као и за отклањање недостатака у 2018. години, саопштио је регулатор.

Међународна организација за цивилно ваздухопловство (ICAO) је у периоду од 19. до 26. марта 2019. године извршила проверу рада Директората цивилног ваздухопловства Србије (ICAO Coordinated Validation Mission) као и процену система цивилног ваздухопловства Србије када је утврђено да степен усаглашености тог система износи 93,33%, што представља побољшање од 27,31 % у односу на проверу која је обављена 2009. године.

ICAO провера обухватила је проверу усаглашености закона и подзаконских аката са одредбама Чикашке конвенције и припадајућих анекса у оквиру протокола (LEG) при чему је достигнута оцена усаглашености 95.24%, затим издавање дозвола ваздухопловном особљу и сертификата центара за обуку у оквиру протокола (PEL) при чему је достигнута оцена усаглашености 97.59%, као и саобраћајну делатност у оквиру протокола (OPS) при чему је достигнута оцена усаглашености 96.69%.

Провера је такође обухватила и пловидбеност ваздухоплова у оквиру протокола (AIR) при чему је достигнута оцена усаглашености 93.46%, али и аеродроме и земаљска средства у оквиру протокола (AGA) при чему је достигнута оцена усаглашености 91.11%. – истичу из Директората.

Директорка Директората Мирјана Чизмаров изјавила је да је ICAO валидација на најконкретнији начин показала квалитет српског цивилног ваздухопловства:

– Постигнут резултат у овом тренутку сврстава Републику Србију међу десет најбољих на свету, а иза нас су остале државе као што су Немачка, Италија, Швајцарска. ICAO је међународни регулаторни репер стандарда безбедности и процедура који не прави разлике између држава већ оцењује стриктне стандарде. Овогодишња ICAO провера је доказ напретка целокупног система цивилног ваздухопловства Републике Србије и преданог рада свих његових државних и приватних субјеката.

Директорат цивилног ваздухопловства је ту да заједно са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре својим надзором пре свега помогне целокупној ваздухопловној индустрији да достигне и одржи стриктне стандарде безбедности и оперативности. Ово је и својеврсно признање нашем заједничком тиму и гаранција да су путници у ваздушном саобраћају Србије безбедни и да добијају светску услугу. 

Како подсећају из тог регулаторног тела, током ICAO провере 2009. године, Међународна организација за цивилно ваздухопловство утврдила је 182 налаза који су се односили на недостатак имплементације критичних елемената државне функције надзора, што је резултирало укупном оценом од 66.4% система цивилног ваздухопловства у Републици Србији.


Назад на остале вести