Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Одржан састанак са представницима Управних округа у вези са иницијативом Директората за изградњу, регистрацију и отварање хелидрома

Уторак, 10.09.2019.
Одржан састанак са представницима Управних округа у вези са иницијативом Директората за изградњу, регистрацију и отварање хелидрома

У просторијама Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије одржан је састанак са представницима Управних округа Републике Србије, а у вези са иницијативом Директората за изградњу, регистрацију и отварање хелидрома на њиховим територијама у циљу развоја ваздушног саобраћаја. Састанку је присуствовало преко 40 представника, из 17 управних округа. 

Представници Директората су презентовали регулативу која се односи на хелидроме, начин и услове за изградњу хелидрома као и услове и поступак за издавање сагласности за коришћење хелидорма. Након презентација, у другом делу састанка, отворена је дискусија у којој су представници Управних округа добили одговоре на постављена питања. 

Подсећамо, Директорат ће у оквиру иницијативе за изградњу, регистрацију и отварање хелидрома сносити трошкове иницијалних прегледа потенцијалних локација, преглед документације и поступак издавања сагласности за коришћење хелидрома, као и пружити сву неопходну подршку и стручну помоћ сходно прописима Републике Србије у овој области. 
 
 
 
 

Назад на остале вести