Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају објављен је у "Службеном гласнику РС", број 9/20 и ступа на снагу 12. фебруара 2020. године. ONE STOP SECURITY  у Србији. Од јануара 2020. године систем обезбеђивања у ваздухопловству у нашој земљи исти као у земљама Европске уније Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Посета новом истанбулском аеродрому

Недеља, 08.09.2019.
Посета новом истанбулском аеродрому

Делегација Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, заједно са директором EUROCONTROL-a господином Бренаном и директорима цивилних власти из земаља Европе, била је претходна 2 дана у посети истанбулском аеродрому. Позив турских ваздухопловних власти упућен је ради представљања новоотвореног истанбулског аеродрома, са свим својим капацитетима и могућностима. Презентован је ток изградње аеродрома, од идеје до реализације, организован је обилазак терминала, оперативног центра, сортирнице и контролног торња. Након успешне презентације, ради размене искустава, посете оваквог типа биће организоване и у будућности.


Назад на остале вести