Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2019. године Републичка административна такса износи 870,00 РСД.   
Вести са сајта

Посета новом истанбулском аеродрому

Недеља, 08.09.2019.
Посета новом истанбулском аеродрому

Делегација Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, заједно са директором EUROCONTROL-a господином Бренаном и директорима цивилних власти из земаља Европе, била је претходна 2 дана у посети истанбулском аеродрому. Позив турских ваздухопловних власти упућен је ради представљања новоотвореног истанбулског аеродрома, са свим својим капацитетима и могућностима. Презентован је ток изградње аеродрома, од идеје до реализације, организован је обилазак терминала, оперативног центра, сортирнице и контролног торња. Након успешне презентације, ради размене искустава, посете оваквог типа биће организоване и у будућности.


Назад на остале вести