Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Обавештење у вези са терминалним накнадама

Понедељак, 29.07.2019.
Обавештење у вези са терминалним накнадама

 У складу са Закључком Владе Републике Србије (05 Број: 343-7454/2019-1 од 25. јула 2019. године) висина јединице накнаде за услуге које Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд пружа у области терминалних контрола летења ваздухопловима који за полетање и слетање користе аеродроме у Републици Србији ће од 1. септембра 2019. године износити:

(1)  135 евра - за ваздухоплове чија је максимална сертификована маса на полетању мања од десет метричких тона;
(2)  260 евра - за ваздухоплове чија је максимална сертификована маса на полетању десет и више метричких тона. 
 
Од обавезе плаћања ове накнаде  изузети су следећи летови:
 
(1)   летови који се обављају ваздухопловима чија је максимална сертификована маса на полетању мања од две метричке тоне;
(2)   летови у циљу трагања и спасавања које је одобрио надлежни орган;
(3)   летови који се обављају искључиво ради превоза владајућих монарха и чланова њихових ужих породица, шефова држава, председника влада и министара, који су у службеној мисији, ако је у плану лета то назначено одговарајућим индикатором статуса;
(4)   војни летови које обављају војни ваздухоплови Републике Србије, као и војни летови које обављају војни ваздухоплови других држава на основу међународних споразума;
(5)   летови органа унутрашњих послова и царинских органа;
(6)   хуманитарни летови одобрени од стране надлежног органа;
(7)   летови за потребе обуке који се обављају искључиво ради стицања дозволе или овлашћења чланова летачке посаде, ако је то назначено у плану лета. Летови се морају обављати искључиво у Области информативне контроле летења Београд и не смеју да служе за превоз путника и/или терета, као ни за позиционирање, односно прелет ваздухоплова;
(8)   летови који се обављају искључиво у сврху провере опреме која се користи или је намењена за коришћење као земаљска навигациона опрема, искључујући позиционирајуће летове;
(9)   летови који се обављају искључиво по правилима визуелног летења (VFR).

Назад на остале вести