Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Донета европска регулатива о употреби беспилотних ваздухоплова

Петак, 24.05.2019.
Донета европска регулатива о употреби беспилотних ваздухоплова

Европска Комисија је 24.маја 2019. године усвојила правила за безбедну, и одрживу употребу беспилотних ваздухоплова, која се односе на оператере беспилотних ваздухоплова било да су у питању аматери или професионалци што ће ваздухопловство у Европи учинити још компететивнијим, а област беспилотних ваздухоплова уређеном. Овај пропис ће заменити досадашње националне прописе држава чланица ЕУ у овом домену. Више о предметном пропису можете прочитати пратећи овај линк.

Решења понуђена у овом пропису су веома слична нашем важећем Правилнику о беспилотним ваздухопловима узимајући у обзир заступљеност одређених врста беспилотних ваздухоплова у нашем ваздушном простору. Следећи кораци су на Европској агенцији за безбедност ваздушног саобраћаја да објави смернице за примену овог прописа и тзв. стандардне сценарије коришћења беспилотних ваздухоплова, док су следећи кораци Европске Комисије су преиспитивање постојећих правила и развој правила за стварање УТМ екосистема.


Назад на остале вести