Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Организована обука освежења знања из ваздухопловне медицине

Петак, 17.05.2019.
Организована обука освежења знања из ваздухопловне медицине

Директорат цивилног ваздухопловства организовао је трећу по реду обуку освежења знања из ваздухопловне медицине (АМЕ refresher training). Обука је одржана 11.05.2019 и била је намењена овлашћеним лекарима (АМЕ), лекарима-консултантима и психолозима који учествују у ваздухопловно-медицинским прегледима цивилног ваздухопловног особља.

Обуци су присуствовале колеге из Републике Северне Македоније, Црне Горе, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Републике Србије. Ове године  имали  смо прилику да један од предавача буде медицински експерт из EASA, dr  Cristian Ionut Panait. Излагања свих наших стручњака односила су се на актуелне теме из домена ваздухопловне медицине и у великој мери су  допринела да се на квалитететан  начин размене професионална искуства и добију нове  информације.

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије ће наставити са одржавањем оваквих скупова, јер представљају јединствену прилику за професионално усавршавање, са циљем да се допринесе повећању безбедности ваздушног саобраћаја.


Назад на остале вести