Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Отворена позиција за именовање директора Network Manager-a.

Петак, 26.10.2018.

Генерални директор EUROCONTROL-a,  Eamonn Brennan обратио се Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, са иницијативом да се компетентни национални експерти обавесте о отвореној позицији за именовање директора Network Manager-a.

Директор Network Manager-a се именује на период од 5 година, а главни задаци се односе на сарадњу са Генералним директоратом Европске комисије, Network Manager Board-om, авио-превозиоцима, пружаоцима услуга у ваздушној пловидби, аеродромима, SESAR-om, Европском комисијом, националним надзорним телима држава…

Позивају се кандидати да пријаве своје биографије до среде 21. новембра 2018. године, директору људских ресурса EUROCONTROL-a,  Sabrini Depicker на e-mail адресу Sabrina.depicker@eurocontrol.int.

Информације о отвореном позиву можете пронаћи у документу у прилогу који даје детаљан опис задатака и одговорности за отворену позицију.

Писмо позива

Опис радног места


Назад на остале вести