Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Отворена позиција за именовање директора Network Manager-a.

Петак, 26.10.2018.

Генерални директор EUROCONTROL-a,  Eamonn Brennan обратио се Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, са иницијативом да се компетентни национални експерти обавесте о отвореној позицији за именовање директора Network Manager-a.

Директор Network Manager-a се именује на период од 5 година, а главни задаци се односе на сарадњу са Генералним директоратом Европске комисије, Network Manager Board-om, авио-превозиоцима, пружаоцима услуга у ваздушној пловидби, аеродромима, SESAR-om, Европском комисијом, националним надзорним телима држава…

Позивају се кандидати да пријаве своје биографије до среде 21. новембра 2018. године, директору људских ресурса EUROCONTROL-a,  Sabrini Depicker на e-mail адресу Sabrina.depicker@eurocontrol.int.

Информације о отвореном позиву можете пронаћи у документу у прилогу који даје детаљан опис задатака и одговорности за отворену позицију.

Писмо позива

Опис радног места


Назад на остале вести