Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 17.02.2019 18:31:04

Поступак сертификације одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству почиње 21. фебруара 2019. године у просторијама Директората.Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтев Директорату најкасније до 19. фебруара 2019. године.Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештења о сертификацији одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловствуРедовни термин тестирања у процесу сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 9. јануара 2019. године. Сви заинтересовани субјекти требају да поднесу захтеве Директорату најкасније до 4. јануара2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештење термину за тестирање у процесу сертификације особља које обавља прелгед обезбеђивања на аеродромуУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Уручење признања "Златна значка"

Среда, 26.09.2018.
Уручење признања "Златна значка"

Прошлог петка средња ваздухопловна школа Ваздухопловна академија обележила је свој 94. рођендан пријемом у ресторану Аероклуба. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије на свечаности представљала је директорка Мирјана Чизмаров која је том приликом примила признање "Златна значка" од директора Ваздухопловне академије Горана Цвијовића. Признање је Школски одбор Академије доделио госпођи Чизмаров за изузетан допринос и подршку у процесу сертификације.

Госпођа Чизмаров истакла је том приликом значај сарадње ДЦВ-а и Ваздухопловне академије истичући подршку коју национални ваздухопловни регулатор пружа нашој најстаријој ваздухопловној школи:

"Стални пораст ваздушног саобраћаја на европском нивоу захтева заједничку иницијативу, која ће осигурати да авио – превоз остане најбезбеднији вид саобраћаја. Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја, као регулаторно и надзорно тело европске Комисије спроводи активности стратешког планирања, развоја ваздушног саобраћаја и сталног унапређивања нивоа безбедности.

Директорат цивилног ваздухопловства као национално регулаторно и надзорно тело у области ваздушног саобраћаја Републике Србије пружио је пуну подршку Ваздухопловнојакадемији у процесу усаглашавања са стандардима и регулативама Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја. Као резултат ове сарадње Ваздухопловна академија је данас сертификована не само као национални, већ и као европски центар за обуку ваздухопловног особља.


Назад на остале вести