Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 18.11.2018 08:40:11

Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Иницијативни састанак за формирање ICAO регионалног центра за обуку у области обезбеђивања у ваздухопловству

Понедељак, 10.09.2018.
Иницијативни састанак за формирање ICAO регионалног центра за обуку у области обезбеђивања у ваздухопловству

Дана 07.09.2018. године у Директорату цивилног ваздухопловства одржан је састанак директора ваздухопловних власти Републике Србије, Црне Горе и Македоније у вези са иницијативом за формирање ICAO регионалног центра за обуку особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. На сатанку су анализирани услови који су неопходни да би се аплицирало ка ICAO за добијање сертификата за центар за обуку. Закључено је да ће реализација ове иницијативе донети корист за цео регион западног Балкана и да се у вези са тим иницијатива прошири и на Хрватску, Словенију и Албанију. На састанку је донета и одлука да се формира радна група од представника ваздухопловних власти-експерата из области обезбеђивања у ваздухопловству (Aviation Security) који ће анализирати техничке детаље у вези са апликацијом и који ће радити на припреми услова за сертификацију центра за обуку у области обезбеђивања у ваздухопловству.


Назад на остале вести