Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Србија у врху ваздухопловне Европе

Петак, 22.06.2018.
Србија у врху ваздухопловне Европе

Србија у врху ваздухопловне Европе

 

Република Србија и Директорат цивилног ваздухопловства наше земље још једном су у четвртак, 21. јуна, добили потврду своје високе позиције на ваздухопловној мапи Европе. Одавно није тајна да је Србија у ваздухопловним институцијама Старог континента позиционирана кад да је већ члан Европске уније, захваљујући важној улози Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Директорка Директората, Мирјана Чизмаров, председавала је седницом Сталне комисије Еуроконтрола, највишег управљачког тела које је задужено за примену опште политике Еуроконтрола, као и за надзор над радом Агенције. У односу на претходне састанке, дневни ред је био конципиран тако да омогући већу ефикасност и стави у фокус кључне елементе, што је наишло на позитивну оцену присутних, међу којима су били и генерални директор Еуроконтрола Емон Бренан, као и Хенрик Холовеј, први човек дирекције за молбилност и транспорт Европске уније.

Емон Бренан је у свом излагању указао на изазове који се могу очекивати у периоду до 2040. године, а резултат су недавно објављене студије Еуроконтрола.

Као гостујући излагач, Хенрик Хололеј, директор за мобилност и транспорт Европске комисије, је обавестио учеснике о текућим и планираним регулаторним активностима на нивоу ЕУ, указао на проблеме дефрагментације ваздушног простора и неадекватног планирања капацитета, и посебно истакао значај држава које нису чланице ЕУ у адекватном функционисању мреже.

Осим састанка Сталне комисије одржана је и седница Привременог савета којом је председавао Раул Медина Кабаљеро, директор цивилних ваздухопловних власти Шпаније, а чији је потпредседник Мирјана Чизмаров, директорка српског Директората. На седници је изложена  актуелна ситуација у ваздушном саобраћају Европе, са посебним освртом на капацитет ваздушног простора и капацитет аеродрома као елементе чијем се унапређењу треба посветити највећа пажња, како би се обезбедила редовност летова и њихово кашњење свело на најмању могућу меру, имајући у виду стални пораст обима саобраћаја.


Назад на остале вести