Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 17.02.2019 18:39:43

Поступак сертификације одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству почиње 21. фебруара 2019. године у просторијама Директората.Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтев Директорату најкасније до 19. фебруара 2019. године.Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештења о сертификацији одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловствуРедовни термин тестирања у процесу сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 9. јануара 2019. године. Сви заинтересовани субјекти требају да поднесу захтеве Директорату најкасније до 4. јануара2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештење термину за тестирање у процесу сертификације особља које обавља прелгед обезбеђивања на аеродромуУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Одржан семинар о ваздухопловној медицини

Уторак, 22.05.2018.
Одржан семинар о ваздухопловној медицини

Одржан семинар о ваздухопловној медицини

 

 

Директорат цивилног ваздухопловства је у суботу 19. маја организовао и одржао другу по реду Обуку освежења знања из ваздухопловне медицине (АМЕ рефресхер траининг) која је била намењена овлашћеним лекарима (АМЕ), лекарима-консултантима и психолозима који учествују у ваздухоплвно-медицинским прегледима цивилног ваздухопловног особља.

Обуци су присутвовали лекари из Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хравтске и Србије. Семинар је омогучио јединствен начин размене професионалних искустава, обнову знања и добијање нових информација из домена ваздухопловне медицине.

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије ће наставити са одржавањем оваквих скупова, који су прилика за професионално усавршавање, са циљем да се и на такав начин допринесе безбедности ваздушног саобраћаја.


Назад на остале вести