Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 21.01.2019 16:46:55

Редовни термин тестирања у процесу сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 9. јануара 2019. године. Сви заинтересовани субјекти требају да поднесу захтеве Директорату најкасније до 4. јануара2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештење термину за тестирање у процесу сертификације особља које обавља прелгед обезбеђивања на аеродромуУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Регионални састанак генералних директора цивилних ваздухопловних власти Републике Македоније, Србије и Црне Горе

Четвртак, 01.02.2018.
Регионални састанак генералних директора цивилних ваздухопловних власти Републике Македоније, Србије и Црне Горе

 У духу сталне успешне сарадње која је у протеклим годинама постојала између цивилних ваздухопловних власти у региону, данас у Скопљу (31.01.2018.) одржан је радни састанак генералних директора цивилних ваздухопловних власти Републике Македоније, Републике Србије и Црне Горе, Горан Јандреоски, Мирјана Чизмаров и Драган Ђуровић.

Размена искустава и знања који су од регионалног интереса има за исход потписивање низа Меморандума о сарадњи која је конципирана у неколико сфера цивилног ваздухопловства.
 
Шефови регулаторних тела цивилног ваздухопловства Републике Македоније, Србија и Црна Гора, на данашњем састанку су још једном потврдили стратешке користи од регионалне сарадње ваздухопловних власти, у вези са безбедношћу и обезбеђивањем ваздушног саобраћаја, али и у области права путника у ваздушном саобраћају као највиших приоритета за стварање европског профила ваздушног саобраћаја за авио-индустрије и путника.
 
Генерални директори су се обавезали да ће унапредити будућу сарадњу кроз своја позитивна искуства у процесу усклађивања с ИКАО стандардима и другим европским прописима и критеријумима.
 
На регионалном састанку генералних директора цивилних ваздухопловних власти у Скопљу још једном је потврђен низ изазова и прилика са којима се регион суочава у погледу цивилног ваздухопловства, али и наглашене су спремност и заједнички интереси као предуслови за ефикасно испуњавање обавеза које произилазе из надлежности регулаторних тела у цивилном ваздухопловству земаља овог региона.
 
 

Назад на остале вести