Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Регионални састанак генералних директора цивилних ваздухопловних власти Републике Македоније, Србије и Црне Горе

Четвртак, 01.02.2018.
Регионални састанак генералних директора цивилних ваздухопловних власти Републике Македоније, Србије и Црне Горе

 У духу сталне успешне сарадње која је у протеклим годинама постојала између цивилних ваздухопловних власти у региону, данас у Скопљу (31.01.2018.) одржан је радни састанак генералних директора цивилних ваздухопловних власти Републике Македоније, Републике Србије и Црне Горе, Горан Јандреоски, Мирјана Чизмаров и Драган Ђуровић.

Размена искустава и знања који су од регионалног интереса има за исход потписивање низа Меморандума о сарадњи која је конципирана у неколико сфера цивилног ваздухопловства.
 
Шефови регулаторних тела цивилног ваздухопловства Републике Македоније, Србија и Црна Гора, на данашњем састанку су још једном потврдили стратешке користи од регионалне сарадње ваздухопловних власти, у вези са безбедношћу и обезбеђивањем ваздушног саобраћаја, али и у области права путника у ваздушном саобраћају као највиших приоритета за стварање европског профила ваздушног саобраћаја за авио-индустрије и путника.
 
Генерални директори су се обавезали да ће унапредити будућу сарадњу кроз своја позитивна искуства у процесу усклађивања с ИКАО стандардима и другим европским прописима и критеријумима.
 
На регионалном састанку генералних директора цивилних ваздухопловних власти у Скопљу још једном је потврђен низ изазова и прилика са којима се регион суочава у погледу цивилног ваздухопловства, али и наглашене су спремност и заједнички интереси као предуслови за ефикасно испуњавање обавеза које произилазе из надлежности регулаторних тела у цивилном ваздухопловству земаља овог региона.
 
 

Назад на остале вести