Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 18.10.2017 13:11:24

Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора („Службени гласник РС“, бр. 57/17) почиње да се примењује од AIRAC датума, односно од 14. септембра 2017. године    Сертификација одговорних руководилаца за примену мера обезбеђивања у ваздухопловству, обавиће се у Директорату 29. септембра 2017.године, са почетком у 09 часова.  
Вести са сајта

Директорат домаћин Радне групе Еуроконтрола-а

Среда, 27.09.2017.
Директорат домаћин Радне групе Еуроконтрола-а

Директорат домаћин Радне групе Еуроконтрола-а

 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије био је домаћин 33. редовног састанка Радне групе Еуроконтрола-а за израду годишњих извештаја о догађајима од значаја за безбедност ваздушног саобраћаја.

Уз присуство 35 учесника из 21 државе разговарало се, између осталог, о иницијативама за унапређење Система пријављивања догађаја, употребама података добијених израдом АСТ извештаја и употребом РАТ методологије за процену озбиљности ризика догађаја.

 

Представници Еуроконтрола истакли су учесницима значај употребе транспондера у ваздушном саобраћају, као и идентификацију нових врста догађаја и подручја значајних за безбедност ваздушног саобраћаја (злоупотреба дронова, ометање посада авиона ласерима).

Представници Еуроконотрола посебно су истакли да овакви састанци представљају значајан извор информација за даљи рад Еуроконтрола и ЕАСА у домену развоја система за пријављивање догађаја, њихово истраживање и накнадну анализу истражених догађаја.


Назад на остале вести