Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 16.10.2018 02:12:33

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД 
Вести са сајта

Директорат домаћин Радне групе Еуроконтрола-а

Среда, 27.09.2017.
Директорат домаћин Радне групе Еуроконтрола-а

Директорат домаћин Радне групе Еуроконтрола-а

 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије био је домаћин 33. редовног састанка Радне групе Еуроконтрола-а за израду годишњих извештаја о догађајима од значаја за безбедност ваздушног саобраћаја.

Уз присуство 35 учесника из 21 државе разговарало се, између осталог, о иницијативама за унапређење Система пријављивања догађаја, употребама података добијених израдом АСТ извештаја и употребом РАТ методологије за процену озбиљности ризика догађаја.

 

Представници Еуроконтрола истакли су учесницима значај употребе транспондера у ваздушном саобраћају, као и идентификацију нових врста догађаја и подручја значајних за безбедност ваздушног саобраћаја (злоупотреба дронова, ометање посада авиона ласерима).

Представници Еуроконотрола посебно су истакли да овакви састанци представљају значајан извор информација за даљи рад Еуроконтрола и ЕАСА у домену развоја система за пријављивање догађаја, њихово истраживање и накнадну анализу истражених догађаја.


Назад на остале вести