Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 16.10.2018 01:15:52

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД 
Вести са сајта

Директорат уручио сертификат Аеродрому „Никола Тесла“

Петак, 28.07.2017.
Директорат уручио сертификат Аеродрому „Никола Тесла“

Директорат уручио сертификат Аеродрому „Никола Тесла“

 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије уручио је сертификат аеродрома Аеродрому „Никола Тесла“, у просторијама Директората и у присуству потпредседнице Владе Републике Србије и министарке грађевине, саобраћаја и инфраструктуре Зоране Михајловић.

Сертификат је в.д. генералног директора Аеродрома „Никола Тесла“ Саши Влаисављевићу уручила директорка Директората Мирјана Чизмаров.

-          Европска комисија је у фебруару 2014. године усвојила Уредбу Комисије о утврђивању захтева и административних процедура у вези са аеродромима. Основни циљ Уредбе је постизање највиших безбедносних стандрада на аеродромима широм ЕУ кроз примену јединствених стандарда и препоручене праксе, као и применом искустава и најсавременијих научних и технолошких достигнућа у области аеродрома. Наведеном Уредбом утврђени су детаљни захтеви које морају да испуњавају како оператери Аеродрома тако и надлежне ваздухопловне власти које спроводе сертификацију и континуирани надзор оператера аеродрома. Уредба предвиђа велики број нових оперативних, организационих и техничких захтева – истакла је , између осталог, Мирјана Чизмаров.

Аеродром „Никола Тесла“ је 1.јуна 2017. године упутио захтев за издавање сертификата након чега је оформљен тим за спровођење основне провере Аеродрома.

-          У извештају о провери констатовано је да аеродром и оператер аеродрома испуњавају услове за издавање сертификата. Поступак сертификације је завршен 21.јула доношењем решења о издавању сертификата. Желим да и овом приликом честитам аеродрому „Никола Тесла“ на испуњењу свих европских стандарда и да истакнем да само 25 одсто аеродрома у Европи у свом власништву има овај серртификат, што је још један доказ да ваздухопловство у Србији испуњава највише међународне безбедносне стандарде – закључила је Чизмаров.


Назад на остале вести