Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 16.10.2018 02:06:43

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД 
Вести са сајта

Одржан трећи састанак Регионалног комитета за трагање и спасавање

Уторак, 11.07.2017.
Одржан трећи састанак Регионалног комитета за трагање и спасавање

Одржан трећи састанак Регионалног комитета за трагање и спасавање

 
 
У Београду је  одржан трећи састанак Регионалног комитета за трагање и спасавање у цивилном ваздухопловству на коме су учествовали експерти из Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Мађарске, Македоније, Словачке, Словеније, Србије и Црне Горе, као и представници ЕУРОЦОНТРОЛА-а. Учесница су представили резултате рада три радне групе формиране у оквиру овог тела, отворивши при том бројне теме које се тичу трагања и спасавања у њиховим земљама, али и међународне сарадње у овој области.
Највише времена током дводневног заседања Комитета посвећено је раду на Нацрту прекограничног међудржавног мултилатералног споразума о сарадњи у области трагања и спасавања, који би требало да омогући непосредну размену информација и сарадњу на готово целокупној територији Југоисточне Европе. 
Подржан је предлог Србије да се током 2018. године организују додатне обуке у складу са потребама региона, као И  да се у том смислу искористе доступни фондови Европске Уније. 
Констатовано је да је Комитет за кратко време постао највећи стални форум о трагању и спасавању у Европи.
Током дводневног састанка представљен је и нови лого Комитета, изнети су предлози за заједичко учешће екперата на међународним конференцијама а Република Србија је позвана да покрене поступак регистрације Меморандума о оснивању Комитета код ИЦАО.
Прва седница Управног одбора Регионалног Комитета ће бити одржана у Београду 9. новембра 2017. године. На наведеној седници, на којој се очекује учешће највиших представника ваздухопловних власти и организација задужених за трагање и спасавање из региона, као и присуство директора Еуроконтрола и ИЦАО канцеларије за Европу и Северни Атлантик, Словачка ће преузети председавање од Србије за 2018.годину.
 

Назад на остале вести