Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Регионала радионица за управљање кризним ситуацијама у ваздухопловству

Среда, 16.11.2016.
Регионала радионица за управљање кризним ситуацијама у ваздухопловству

У Београду је, у организацији Eurocontrol-а, одржана ЕАССС Регионална радионица за управљање кризним ситуацијама у ваздухопловству.
ЕАССС (European Aviation Coordination Crisis Cell) јесте Европска ваздухопловна координациона ћелија за кризне ситуације.
Домаћин радионице био је Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије. Радионица је одржана 10. новембра 2016. године, у Дому војске Србије.
На скупу су осим организатора из Eurocontrol ЕАССС, учествовали и представници Европске агенције за безбедност у ваздухопловству EASA,  међународног удружења авио превозилаца IATA и ваздухопловних власти Србије, Аустрије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, као и представници SMATSA доо, Аеродрома „Никола Тесла“ Београд, Аеродрома „Константин Велики“ Ниш, Air Serbia и Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије.
Сврха радионице била је да се боље размотри улога ЕАССС и националних контакт особа (State Focal Point – SFP) у кризним ситуацијама и побољша комуникација и координација  ЕАССС и SFP у југоисточној Европи. Осим тога, разматране су активности држава у региону по питању успостављања система управљања у кризним ситуацијама (Aviation Crisis Management System - ACMS), објашњен је ЕАССС  Регистар кризних ситуација и дат  приказ Eurocontrol вежби (претходна вежба SECURITY 15 и следећа вежба POWER 17) као и приказ кризне ситуације након терористичког напада на аеродрому Брисел 22. 03. 2016. године. Уз све ово, радионица је имала сврху да подстакне боље умрежавање SFP из региона, као и да помогне јачању координације између држава у припреми за кризне ситуације и у стварним догађајима такве врсте.
Сви учесници радионице су активно учествовали у дискусијама по свим темама. Представници ваздухопловних власти БиХ и ДЦВ представили су системе управљања у кризним ситуацијама у својим државама. Презентација ДЦВ била је веома запажена и похваљена као добар пример активности држава на овом пољу. Констатовано је да је сврха постојања и рада ЕАССС, а нарочито вежби које организује Eurocontrol, управо константна активност држава на успостављању сопствених ACMS.
Представници Eurocontrol-а су захвалили Директорату на одличном гостопримству, а накнадно је стигла захвалност и господина Joe Sultana, директора Network Manager Eurocontrol.

 


Назад на остале вести