Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 13. априла 2020. године издао је Безбедносну наредбу 03/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

У ДЦВ одржана Основна обука о нуклеарним или радиолошким акцидентима/ванредним ситуацијама

Петак, 20.03.2015.
Учешће Републике Србије у вежби NUCLEAR 14 која је одржана у Бриселу у организацији Eurocontrol, 19. и 20. новембра  2014. године било је од изузетне користи за сагледавање тренутне ситуације у Европи и код нас по питањима приправности система цивилног ваздухопловства за одговор на потенцијалну опасност од нуклеарних акцидената.
 
Прелиминарни закључци са вежбе указују на:
 
  • недостатак упутства за доношење одлука које се односе на припрему лета, ваздухоплове у лету, ваздушни простор, аеродроме,
  • недостатк дефиниција прихватљивих нивоа радиоактивности контаминираног ваздухоплова (укључујући здравствени и технички аспект), пре свега на интернационалном нивоу,
  • недостатке постојећег картографског материјала, тј. прогноза простирања контаминације, који би требало да буде прилагођен потребама ваздухопловства,
  • потребу проширење дистрибуционе листе за NEM (Nuclear Emergency Message) поруке,
  • јединствено упутство за формирање SIGMET порука за NE (Nuclear Emergency),
  • потребу извршења анализа утицаја контаминације на ваздухоплов, ваздушни простор, аеродроме, саобраћај, ANSP, људе (путници/посада), карго,
  • потребу обучавања ваздухопловног особља из ове области и друго.
  • Утврђено да је у наредном периоду неопходно предузети низ корака на свим нивоима како би се уочени недостаци што боље превазишли.
 
Један такав корак предузео је Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (ДЦВ) организујући једнодневну обуку из ове области под називом „Основна обука о нуклеарним или радиолошким акцидентима/ванредним ситуацијама“.
 
Обука је одржана у просторијама Директората 20. марта 2015. године уз учешће 25 полазника из: SMATSA доо, Аеродрома „Никола Тесла“ Београд, Аеродрома „Константин Велики“ Ниш, Air Serbia, РХМЗ Србије и АЦВ Црне Горе.
 
Током припреме вежбе NUCLEAR 14 успостављена је веома успешна сарадња са Агенцијом за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (АЗЈЗНСС) као референтном агенцијом у Републици Србији за овакве опасне ситуације. Сарадња је настављена и у области едукације ваздухопловаца те су у оквиру стручне сарадње ДЦВ и АЗЈЗНСС, као регулаторних организација које врше јавна овлашћења у својим областима и остварују међусобну сарадњу на пословима који се тичу обе организације, експерти из АЗЈЗНСС су били предавачи на овој обуци.
 
Сарадња је остварена у оквиру свеукупне припреме одговора на потенцијалне нуклеарне или радиолошке акциденте/ванредне ситуације, као и приперме за рад на документацији неопходној у систему управљања кризним ситуацијама, не само наше две агенције, већ и свих осталих ваздухопловних субјеката у Републици Србији и региону чији представници су присуствовали обуци.
 

Назад на остале вести