Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Сарадња директората и италијанског спасилачког центра

Понедељак, 25.07.2016.
Сарадња директората и италијанског спасилачког центра

Директорат и италијански сателитски MCC центар потписали споразум о сарадњи на пословима трагања и спасавања

 

 

На 29-том састанку Заједничког комитета (JC- Joint Committee) чланова међународног COSPAS/SARSAT програма (C/S), чији је и Република Србија члан, донета је одлука да је потребно унапредити сарадњу између Контролних центара мисије (MCC-Mission Control Center) и Спасилачко-координационих центара (RCC – Rescue Coordination Center), као важних учесника COSPAS/SARSAT система, кроз потписивање споразума о сарадњи. Одлуку са састанака Заједничког комитета (JC) подржале су међународне организације: за цивилно ваздухопловство-ICAO и поморство-IMO.

 

У складу са наведеном одлуком, 20. јула 2016. године, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, као представник Републике Србије у међународном COSPAS/SARSAT програму, и орган у чијем саставу се налази Спасилачко-координациони центар (RCC) за Републику Србију и италијански сателитски COSPAS/SARSAT центар (ITMCC) из Барија потписали су споразум о сарадњи, који представља први потписан споразум у свету, на ову тему.

 

У име Директората Споразум је потписала директорка Мирјана Чизмаров, док је испред италијанског сателитског COSPAS/SARSAT центра споразум потписао директор станице CDR (CG) Pantaleo Dell’Olio.

 

Споразум има за циљ да ближе уреди пријем и дистрибуцији сигнала узбуне са радио предајника који емитују позицију у случају нужде (ELT, EPIRB i PLB), а које детектује сателитски COSPAS/SARSAT систем на својим LEO, GEO i MEO сателитима.

 

Италијански сателитски COSPAS/SARSAT центар (ITMCC) као члан COSPAS/SARSAT система који прима сигнале на земљи са сателита, овим споразумом гарантује прослеђивање информација о узбуни и локацији, које генерише COSPAS/SARSAT систем до Спасилачко-координационог центра Директората.

 

Спасилачко-координациони центар Директората, који је Законом овлашћен да организује и управља системом трагања за ваздухопловом и спасавање лица у цивилном ваздухопловству на територији Републике Србије размењиваће информације са ITMCC путем начина комуникације које су дефинисани споразумом. Дефинисани начини комуникације биће периодично тестирани и надгледани, како би осигурали брзу и сигурну доставу информација о узбуни, али и осталих важних података.

 

Два пуноправна члана међународног COSPAS/SARSAT програма, по овим питањима успешно сарађују већ више година и потписивање Споразума је само потврда одличне сарадње који ITMCC и СКЦ Директората имају.

 

Ова вест објављена је и на званичној интернет презентацији међународног COSPAS/SARSAT програма на линку: http://www.cospas-sarsat.int/en/11-system-overview/819-italy-mcc-and-serbia-rcc-sign-cospas-sarsat-agreement-on-alert-data-distribution


Назад на остале вести