Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И БУКА ВАЗДУХОПЛОВА У ПОЛЕТАЊУ И СЛЕТАЊУ СА АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“ БЕОГРАД

Среда, 13.07.2016.
Oдговор на учестале жалбе грађана на буку коју емитују ваздухоплови који слећу и полећу са Аеродрома „Никола Тесла“ Београд. 
Mеђународни Аеродром „Никола Тесла“ Београд пуштен је у рад 1962. године. Приликом пројектовања и изградње, правац полетно-слетне стазе одређен је у односу на доминантни ветар на простору Београда (северозапад-југоисток).
 
Ветар је главни фактор приликом избора правца полетања и слетања, и увек се гледа да полетања и слетања буду у истом смеру, односно да у оба случаја авион има чеони ветар.
 
Како се град временом ширио, многа насеља су се нашла у прилазној равни за правац слетања 300° и у одлазној путањи за полетања у правцу 120°.
 
Утицају буке изложена су насеља Бежанијска коса, новобеоградски блокови, Чукаричка падина, Баново брдо, Жарково, Сењак, Дедиње и Раковица.
 
Посебно изложени буци су објекти саграђени у близини аеродрома, без одобрења надлежних органа.
 
Већина ваздухоплова која слећу или полећу са београдског аеродрома су ваздухоплови нове генерације (AirbusA320, BoeingB737-NG, EmbraerE195, ATR), који задовољавају строге међународне стандарде о буци и емитују знатно мању буку од ваздухоплова који су произведени пре 20 и више година.  
 
Ваздухоплови старије генерације повремено саобраћају са Аеродрома „Никола Тесла“ и најчешће се користе за превоз робе.
 
У полетању ваздухоплови користе максималну снагу и тада је и бука коју производе много већа од оне коју имају у слетању када је за лет потребна мања снага.
 
Висина на којој ваздухоплови у прилазу за слетање прелећу поменута насеља варира од 800 m изнад терена до 350 m изнад терена, што је у складу са међународним стандардима и прописима Републике Србије који дефинишу минималну висину лета ваздухоплова. У завршном прилазу за слетање ваздухоплови се крећу под углом од 3° у односу на почетак полетно-слетне стазе и константно смањују висину, па се оку посматрача на земљи чини да "авиони лете прениско".
 
Током ноћних часова смањена је општа (комунална) бука, тако да је бука коју стварају ваздухоплови израженија.
 
Аеродром „Никола Тесла“ је од 2015. године отворен за саобраћај од 00 до 24 h.
 
Мере за умањење ефеката буке коју емитују ваздухоплови
 
У циљу заштите густо насељених делова града од буке, за аеродром „Никола Тесла“, утврђена су ограничења у експлоатацији ваздухоплова у полетању са стазе 12 (у правцу града), и она су обавезујућа увек, а не само у ноћним часовима. Ограничења су јавна и објављена су у Зборнику ваздухопловних информација Републике Србије (AIP Србије и Црне Горе).
 
Оператер ваздухоплова је дужан да при подношењу захтева за одобравање летова у Републици Србији, Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије достави и сертификат о буци ваздухоплова, који гарантује да је бука коју одређени ваздухоплов производи у појединим фазама лета, у складу са међународним стандардима.
 
Поред тога, на основу налога инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије издатој Контроли летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд, сви летови који не спадају у редовни авио-саобраћај као и карго летови великих ваздухоплова у ноћним часовима (у периоду од 22:00 до 05:00) треба да полећу у смеру од града, увек када метеоролошка и саобраћајна ситуација то дозвољава.
 
Поступајући по пријавама грађана које се односе на повећани ниво буке коју производе ваздухоплови у полетању са аеродрома “Никола Тесла”, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је у оквиру својих надлежности, а у складу са Законом о ваздушном саобраћаја, спровео инспекцијски надзор којим је утврђено да се све пријаве односе на полетање ваздухоплова типа Иљушин 76, који превози робу.
 
На предлог ваздухопловних инспектора, а у складу са својим овлашћењима, директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије донео је безбедносну наредбу којом се ваздухопловима типа Иљушин 76 забрањује полетање у правцу града.
 

Министарство надлежно за послове заштите животне средине ће до краја 2020. године израдити стратешке карте буке на основу којих ће бити одређена подручја заштите од буке у којима бука од ваздухоплова прелази допуштени ниво, као и акционе планове за заштиту животне средине од буке. У току је рад на акустичком зонирању делова 5 градских општина Београда. 


Назад на остале вести