Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Одржани семинари о безбедности

Понедељак, 23.05.2016.
Одржани семинари о безбедности

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је у периоду од 12. до 19. маја одржао семинаре о безбедности у ваздушном саобраћају у Крушевцу, Новом Саду и Београду. Семинари су протекли уз интерактивно учешће великог броја полазника.
 
Инспектори Директората цивилног ваздухопловства су на семинарима одржали презентације на теме: лиценцирање ваздухопловног особља, обезбедјивање у ваздухопловству, организација ваздушног простора, ваздушни саобраћај.
 
У реализацији ових семинара учествовао је и Центар за истраживање несрећа са презентацијом на тему „Удеси и озбиљне несреће“.
 
Сврха оваквих окупљања је додатна едукација и информисање ваздухопловних субјеката из сегмента генералне авијације о свим новостима и изазовима у ваздухопловству, у циљу очувања и повећања нивоа безбедности.
 

Учесницима семинара подељене су актуелне ваздухопловне карте за VFR летење и презентациони материјали са правилницима и корисним линковима. 


Назад на остале вести