ICAO и Директорат заједно организују међународну Search and Rescue (SAR) радионицу у Београду. Догађај ће бити одржан 16. и 17. септембра 2019 године у хотелу Hyatt Regency Belgrade. Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Одржани семинари о безбедности

Понедељак, 23.05.2016.
Одржани семинари о безбедности

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је у периоду од 12. до 19. маја одржао семинаре о безбедности у ваздушном саобраћају у Крушевцу, Новом Саду и Београду. Семинари су протекли уз интерактивно учешће великог броја полазника.
 
Инспектори Директората цивилног ваздухопловства су на семинарима одржали презентације на теме: лиценцирање ваздухопловног особља, обезбедјивање у ваздухопловству, организација ваздушног простора, ваздушни саобраћај.
 
У реализацији ових семинара учествовао је и Центар за истраживање несрећа са презентацијом на тему „Удеси и озбиљне несреће“.
 
Сврха оваквих окупљања је додатна едукација и информисање ваздухопловних субјеката из сегмента генералне авијације о свим новостима и изазовима у ваздухопловству, у циљу очувања и повећања нивоа безбедности.
 

Учесницима семинара подељене су актуелне ваздухопловне карте за VFR летење и презентациони материјали са правилницима и корисним линковима. 


Назад на остале вести