Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају објављен је у "Службеном гласнику РС", број 9/20 и ступа на снагу 12. фебруара 2020. године. ONE STOP SECURITY  у Србији. Од јануара 2020. године систем обезбеђивања у ваздухопловству у нашој земљи исти као у земљама Европске уније Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Директорат појачава инспекцијски надзор

Уторак, 19.04.2016.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије појачао је контроле аеродрома који се не користе за јавни авио-превоз као и над оператерима ваздухоплова који се баве некомерцијалним летењем. Стручни тимови инспектора Директората интензивирали су надзор над њима, нарочито током летачких дана и викенда.
 
С обзиром да је лепо време почело и да оно погодује летењу, нарочито током викенда када су аеродроми широм Србије активнији, Директорат цивилног ваздухопловства  је као и претходних година у ово време, отпочео акцију интензивнијег надзора свих ваздухопловних субјеката.
 
Инспекција се обавља у сарадњи са Министарсвом унутрашњих послова Србије и са Агенцијом за контролу летења Србије и Црне Горе.
 
Истраживања и анализе удеса у спортском ваздухопловству показују да се удеси и незгоде, углавном дешавају на почетку и на крају сезоне летења, односно у пролеће и у касну јесен. Анализе показују да је људски фактор најодговорнији за удесе у овој врсти летења. Један од главних разлога је непоштовање прописа и поступака које је донео Директорат, а који су усклађени са европским стандардима.
 
С обзиром да имамо, по европским стандардима, добро уређен ваздушни простор Србије и све услове да он буде безбедан, Директорат позива све учеснике у некомерцијалном летењу да се строго придржавају тих правила.
 
Да би летење било безбедно, да не би дошло до угрожавања живота пилота и других  лица,  неопходно је придржавање законом прописаних мера безбедности од стране свих учесника у ваздухопловним активностима.
 

Инспектори Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, упозоравају да ће, као и до сада, поступати у складу са законом према свима онима који се не придржавају прописаних правила при обављању ваздухопловних активности, која су гарант за безбедно летење. 


Назад на остале вести