ICAO и Директорат заједно организују међународну Search and Rescue (SAR) радионицу у Београду. Догађај ће бити одржан 16. и 17. септембра 2019 године у хотелу Hyatt Regency Belgrade. Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Директорат појачава инспекцијски надзор

Уторак, 19.04.2016.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије појачао је контроле аеродрома који се не користе за јавни авио-превоз као и над оператерима ваздухоплова који се баве некомерцијалним летењем. Стручни тимови инспектора Директората интензивирали су надзор над њима, нарочито током летачких дана и викенда.
 
С обзиром да је лепо време почело и да оно погодује летењу, нарочито током викенда када су аеродроми широм Србије активнији, Директорат цивилног ваздухопловства  је као и претходних година у ово време, отпочео акцију интензивнијег надзора свих ваздухопловних субјеката.
 
Инспекција се обавља у сарадњи са Министарсвом унутрашњих послова Србије и са Агенцијом за контролу летења Србије и Црне Горе.
 
Истраживања и анализе удеса у спортском ваздухопловству показују да се удеси и незгоде, углавном дешавају на почетку и на крају сезоне летења, односно у пролеће и у касну јесен. Анализе показују да је људски фактор најодговорнији за удесе у овој врсти летења. Један од главних разлога је непоштовање прописа и поступака које је донео Директорат, а који су усклађени са европским стандардима.
 
С обзиром да имамо, по европским стандардима, добро уређен ваздушни простор Србије и све услове да он буде безбедан, Директорат позива све учеснике у некомерцијалном летењу да се строго придржавају тих правила.
 
Да би летење било безбедно, да не би дошло до угрожавања живота пилота и других  лица,  неопходно је придржавање законом прописаних мера безбедности од стране свих учесника у ваздухопловним активностима.
 

Инспектори Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, упозоравају да ће, као и до сада, поступати у складу са законом према свима онима који се не придржавају прописаних правила при обављању ваздухопловних активности, која су гарант за безбедно летење. 


Назад на остале вести