Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају објављен је у "Службеном гласнику РС", број 9/20 и ступа на снагу 12. фебруара 2020. године.  Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Сарадња Директората и ЕТФ-а

Среда, 30.03.2016.
Сарадња Директората и ЕТФ-а

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије и Електротехнички факултет Универзитета у Београду потписали су 29. марта 2016. године Меморандум о сарадњи који за циљ има спровођење конкретних активности које имају едукативну, практичну и развојну димензију.
 
У име Директората Меморандум је потписала директорка Мирјана Чизмаров док је ЕТФ представљао декан Зоран Јовановић.
 
Сарадња две институције убудуће ће се огледати кроз студентску праксу, гостујућа предавања запослених у Директорату на Електротехничком факултету, реализацију тренинг програма, посете Директорату цивилног ваздухопловства, рад на пројектима, истраживачки рад, као и заједнички наступ у јавности.
 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије овиме наставља најављено успостављање специјалних одоноса са високо школским установама у Србији у циљу едукације и припреме младих кадрова односно студената. Сарадња је остварена са Факултетом организационих наука, Саобраћајним факултетом и Електротехничким факултетом Универзитета у Београду. 


Назад на остале вести