ICAO и Директорат заједно организују међународну Search and Rescue (SAR) радионицу у Београду. Догађај ће бити одржан 16. и 17. септембра 2019 године у хотелу Hyatt Regency Belgrade. Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Обавештење за испитиваче

Четвртак, 10.03.2016.
Обавештавају се сертификовани испитивачи, којима важност сертификата истиче током 2016. године,  да ће Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије организовати семинар освежења знања испитивача, у просторијама ДЦВ,  у Скадарској 23 у Београду:
 
 1. Термини одржавања семинара:
  • За TRE (A):   24.03.2016. од 10.00 часова
  • За FE (A, H, S, B), CRE, FIE (A, H, B, S):    25.03.2016. од 10.00 часова 
 2. Програм семинара:
  1. ПРАВИЛНИК О ЛЕТАЧКОМ ОСОБЉУ – („Сл. гласник РС” број 33/13 и 61/15) (Структура, примена, увођење нових овлашћења)
  2. ПОТЕШКОЋЕ И ЕВИДЕНТИРАНИ ПРОБЛЕМИ У РАДУ И КООРДИНАЦИЈИ ДИРЕКТОРАТ – ИСПИТИВАЧИ
  3. ОБАВЕШТАВАЊЕ О НАМЕРИ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРОВЕДЕНИМ ИСПИТИМА/ПРОВЕРАМА (Уједначавање критеријума)
  4. Додатак 9 ПРАВИЛНИКА О ЛЕТАЧКОМ ОСОБЉУ (Обука, практични испит и провера стручности за MPL, ATPL, овлашћења за летење на типу и класи и провера стручности за IR)
  5. FCL.740 ВАЖЕЊЕ И ОБНОВА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ЛЕТЕЊЕ НА КЛАСИ И ТИПУ (AMC1 FCL.740(b), AMC1 FCL.520.A; FCL.520.H)
  6. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ - („Сл. гласник РС ", бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012) (Основне и казнене одредбе)
  7. CRM
  8. ЉУДСКЕ МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА
  9. AIRMANSHIP
  10. ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА И ДИСКУСИЈЕ

Потврду о присуству семинару послати на е-адресе: tjokanovic@cad.gov.rs  или  jon.fernandez@cad.gov.rs 


Назад на остале вести