Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Обавештење за испитиваче

Четвртак, 10.03.2016.
Обавештавају се сертификовани испитивачи, којима важност сертификата истиче током 2016. године,  да ће Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије организовати семинар освежења знања испитивача, у просторијама ДЦВ,  у Скадарској 23 у Београду:
 
 1. Термини одржавања семинара:
  • За TRE (A):   24.03.2016. од 10.00 часова
  • За FE (A, H, S, B), CRE, FIE (A, H, B, S):    25.03.2016. од 10.00 часова 
 2. Програм семинара:
  1. ПРАВИЛНИК О ЛЕТАЧКОМ ОСОБЉУ – („Сл. гласник РС” број 33/13 и 61/15) (Структура, примена, увођење нових овлашћења)
  2. ПОТЕШКОЋЕ И ЕВИДЕНТИРАНИ ПРОБЛЕМИ У РАДУ И КООРДИНАЦИЈИ ДИРЕКТОРАТ – ИСПИТИВАЧИ
  3. ОБАВЕШТАВАЊЕ О НАМЕРИ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРОВЕДЕНИМ ИСПИТИМА/ПРОВЕРАМА (Уједначавање критеријума)
  4. Додатак 9 ПРАВИЛНИКА О ЛЕТАЧКОМ ОСОБЉУ (Обука, практични испит и провера стручности за MPL, ATPL, овлашћења за летење на типу и класи и провера стручности за IR)
  5. FCL.740 ВАЖЕЊЕ И ОБНОВА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ЛЕТЕЊЕ НА КЛАСИ И ТИПУ (AMC1 FCL.740(b), AMC1 FCL.520.A; FCL.520.H)
  6. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ - („Сл. гласник РС ", бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012) (Основне и казнене одредбе)
  7. CRM
  8. ЉУДСКЕ МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА
  9. AIRMANSHIP
  10. ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА И ДИСКУСИЈЕ

Потврду о присуству семинару послати на е-адресе: tjokanovic@cad.gov.rs  или  jon.fernandez@cad.gov.rs 


Назад на остале вести