Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају објављен је у "Службеном гласнику РС", број 9/20 и ступа на снагу 12. фебруара 2020. године. ONE STOP SECURITY  у Србији. Од јануара 2020. године систем обезбеђивања у ваздухопловству у нашој земљи исти као у земљама Европске уније Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Обавештење за испитиваче

Четвртак, 10.03.2016.
Обавештавају се сертификовани испитивачи, којима важност сертификата истиче током 2016. године,  да ће Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије организовати семинар освежења знања испитивача, у просторијама ДЦВ,  у Скадарској 23 у Београду:
 
 1. Термини одржавања семинара:
  • За TRE (A):   24.03.2016. од 10.00 часова
  • За FE (A, H, S, B), CRE, FIE (A, H, B, S):    25.03.2016. од 10.00 часова 
 2. Програм семинара:
  1. ПРАВИЛНИК О ЛЕТАЧКОМ ОСОБЉУ – („Сл. гласник РС” број 33/13 и 61/15) (Структура, примена, увођење нових овлашћења)
  2. ПОТЕШКОЋЕ И ЕВИДЕНТИРАНИ ПРОБЛЕМИ У РАДУ И КООРДИНАЦИЈИ ДИРЕКТОРАТ – ИСПИТИВАЧИ
  3. ОБАВЕШТАВАЊЕ О НАМЕРИ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРОВЕДЕНИМ ИСПИТИМА/ПРОВЕРАМА (Уједначавање критеријума)
  4. Додатак 9 ПРАВИЛНИКА О ЛЕТАЧКОМ ОСОБЉУ (Обука, практични испит и провера стручности за MPL, ATPL, овлашћења за летење на типу и класи и провера стручности за IR)
  5. FCL.740 ВАЖЕЊЕ И ОБНОВА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ЛЕТЕЊЕ НА КЛАСИ И ТИПУ (AMC1 FCL.740(b), AMC1 FCL.520.A; FCL.520.H)
  6. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ - („Сл. гласник РС ", бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012) (Основне и казнене одредбе)
  7. CRM
  8. ЉУДСКЕ МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА
  9. AIRMANSHIP
  10. ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА И ДИСКУСИЈЕ

Потврду о присуству семинару послати на е-адресе: tjokanovic@cad.gov.rs  или  jon.fernandez@cad.gov.rs 


Назад на остале вести