ICAO и Директорат заједно организују међународну Search and Rescue (SAR) радионицу у Београду. Догађај ће бити одржан 16. и 17. септембра 2019 године у хотелу Hyatt Regency Belgrade. Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Извештај са Регионалне конференције о трагању за ваздухопловом и спасавању лица

Четвртак, 11.02.2016.
Извештај са Регионалне конференције о трагању за ваздухопловом и спасавању лица

Прва Регионална конференција посвећена трагању за ваздухопловом и спасавању лица одржана је у Београду, 8. и 9. фебруара 2016. године, у заједничкој организацији Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и Еуроконтрола.
 
Конференцији су присуствовали представници надлежних органа за трагање и спасавање из укупно тринаест земаља Југоисточне Европе: Албаније, Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Италије, Мађарске, Македоније, Црне Горе, Румуније, Словеније, Словачке и Србије, док су на истој своја искуства презентовали и експерти са Исланда и Кипра.
 
Поред руководства Еуроконтрола, које је узело активно учешће у припреми и самом току Конференције, свој рад у области трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству су представили Међународна организација цивилног ваздухопловства (IСАО) и Европска конференција цивилног ваздухопловства (ECAC), као и руководство Међународног програма COSPAS SARSAT заједно са својим колегама из регионалног центра у Барију (IT MCC).
 
Основни задатак Конференције био је идентификација најефикаснијих модалитета сарадње који треба да допринесу унапређењу регионалног система трагања за ваздухопловом и спасавања лица у циљу пружања благовременог одговора у кризним ситуацијама. Посебан аспект рада је био усмерен на отворен дијалог о потреби за регионалним повезивањем у области трагања и спасавања кроз конкретан институционални оквир прихватљив за што већи број држава и међународних организација.
 
Циљ скупа је био и да се размене досадашња искуства, истакну најбољи примери у пракси, али и да се реално сагледају постојећи недостаци и будући изазови, а све то кроз непосредну комуникацију и повезивање експерата и доносилаца одлука у области трагања и спасавања.
 
Сходно дводневном пограму Конференције, теме су подељене у два панела, обухватајући стратешке и оперативне аспекте локалне, регионалне и међународне сарадње, што је за резултат имало квалитетне закључке на крају оба дана.
Учесници Конференције су првог дана:
 
  1. Препознали потребу за регионалном прекограничном сарадњом у циљу ефикаснијег спровођења операција трагања и спасавања;
  2. Договорили да радна група експерата из заинтересованих земаља треба да изради предлог радног аранжмана са циљем успостављања прекограничне сарадња на регионалном нивоу у области трагања и спасавања;
  3. Позвали Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије да почетком маја 2016. године организује састанак експерата из заинтересованих држава региона са циљем формалног успостављања регионалне прекограничне сарадње до краја 2016. године;
  4. Позвали Еуроконтрол и државе укључене у регионалну прекограничну сарадњу да подрже имплементацију Глобалног система праћења, узбуњивања и откривања ваздухоплова (GADSS) Међународне организације цивилног ваздухопловства;
  5. Позвали Еуроконтрол, Међународну организацију цивилног ваздухопловства и присутне државе да процене потребу и закључе недостајуће споразуме о прекограничној сарадњи у трагању и спасавању у што скоријем року, а у складу са Анексом 12 Чикашке конвенције;
  6. Позвали Еуроконтрол да у сарадњи са Међународном организацијом цивилног ваздухопловства, Европском конференцијом цивилног ваздухопловства, Међународним програмом COSPAS SARSAT и заинтересованим државама изради тренинг модул у складу са потребама регионалне сарадња у трагању и спасавању.
Другог дана, кроз бројне презентације и размену практичних искустава, учесници Конференције су:
 
  1. Препознали потребу за унапређењем комуникације и размену експертског знања у региону;
  2. Истакли значај заједничких међународних вежби и обнове знања у области трагања и спасавања;
  3. Подржали Регионалну конференцију и њен циљ јачања регионалне прекограничне сарадња у области трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству.

Општи закључак свих присутних је да је Регионална конференција дала снажан подстрек даљој регионалној сарадњи у трагању и спасавању, те да је у великој мери допринела укупном сагледавању стања и потреба у овој области цивилног ваздухопловства. 


Назад на остале вести