Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Сарадња Директората и Саобраћајног факултета

Петак, 05.02.2016.
Сарадња Директората и Саобраћајног факултета

Директорка Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Мирјана Чизмаров и декан Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, Небојша Бојовић потписали су у петак, 5. фебруара, Меморандум о сарадњи између две институције.
 
Потписивањем Меморандума стичу се услови за реализацију дугогодишње идеје Директората која за циљ има едукацију, кроз праксу нових кадрова у цивилном ваздухопловству, као и подстицање едукативне, практичне и развојне димензије код талентованих и успешних студената.
 
Сарадња Директората и Саобраћајног факултета ће се огледати кроз следеће активности: студентску праксу, гостујућа предавања запослених из Директората, тренинг програме, посете студената Директорату, рад на пројектима, рад на истраживачким и дипломским радовима и односе са јавношћу.
 

Директорат цивилног ваздухопловства је уверен да ће започета сарадња у будућности донети квалитет и квантитет цивилном ваздухопловству Републике Србије. 


Назад на остале вести