Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

50 година ECAC-а

Уторак, 15.03.2005.

1 јула 2005.године , у Страсбуру, ЕВРОПСКА КОНФЕРЕЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСВО - ECAC , свечаном церемонијом у просторијама Европског Парламента , обележила је. 5о година постојања и рада. Овом, за европско и светско ваздухопловсво изузетном догодјају, присуствовали су представници цивилног ваздухопловсва 42 државе чланице, високи представници ЕУ, ICAO-a, EUROCONTROL-a, JAA-а као и бројни представници струковних организација. Својим присуством скуп су увеличали и доајени у области цивилног ваздухопловства, председници и генерални секретари ECAC-а и ICAO-а, високи званичници и бројни гости. Представници ДЦВ били су Драгољуб Трговчевић, заменик генералног директора и Зорица Радосављевиц, начелник. 


Назад на остале вести