Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

50 година ECAC-а

Уторак, 15.03.2005.

1 јула 2005.године , у Страсбуру, ЕВРОПСКА КОНФЕРЕЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСВО - ECAC , свечаном церемонијом у просторијама Европског Парламента , обележила је. 5о година постојања и рада. Овом, за европско и светско ваздухопловсво изузетном догодјају, присуствовали су представници цивилног ваздухопловсва 42 државе чланице, високи представници ЕУ, ICAO-a, EUROCONTROL-a, JAA-а као и бројни представници струковних организација. Својим присуством скуп су увеличали и доајени у области цивилног ваздухопловства, председници и генерални секретари ECAC-а и ICAO-а, високи званичници и бројни гости. Представници ДЦВ били су Драгољуб Трговчевић, заменик генералног директора и Зорица Радосављевиц, начелник. 


Назад на остале вести