Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Србија и Црна Гора у ЈАА

Уторак, 12.04.2005.
Борд директора ЈАА ( Заједничк е ваздухопловн е власти Европе ) је 12. априла 2005 .г. донео одлуку о прихватању кандидатуре Србије и Црне Горе за чланство у овој међународној организацији, у којој Србија и Црна Гора сада има статус кандидата за члана. Том приликом је директор Директората цивилног ваздухопловства потписао ЈАА Споразум, тј. Кипарск е аранжман е из 1990. године са Протоколом .
 
Заједничке ваздухопловне власти Европе (ЈАА) је међународна организација у коју је учлањено 37 земаља ECAC -a (Европске конференције цивилног ваздухопловства), са основним задатком израде и примене Заједничких ваздухопловних захтева - прописа ( JAR -s ), као основних стандарда безбедности ваздушног саобраћаја у Европи.
 
Одлука о пријему је доне та н акон спроведене процедуре ЈАА према Директорату цивилног ваздухопловства и позитивне оцене о стању у овој области, и ратификације Кипарских аранжмана из 1990. године са Протоколом у Скупштини Србије и Црне Горе.
 

У Директорату је утврђен План и програм за испуњавање услова за пуноправно чланство у тој међународној организацији и за непосредну примену правила и стандарда Заједничких ваздухопловних власти Европе, чему се даје посебан приоритет у наредном периоду. 


Назад на остале вести