Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Србија и Црна Гора у ЈАА

Уторак, 12.04.2005.
Борд директора ЈАА ( Заједничк е ваздухопловн е власти Европе ) је 12. априла 2005 .г. донео одлуку о прихватању кандидатуре Србије и Црне Горе за чланство у овој међународној организацији, у којој Србија и Црна Гора сада има статус кандидата за члана. Том приликом је директор Директората цивилног ваздухопловства потписао ЈАА Споразум, тј. Кипарск е аранжман е из 1990. године са Протоколом .
 
Заједничке ваздухопловне власти Европе (ЈАА) је међународна организација у коју је учлањено 37 земаља ECAC -a (Европске конференције цивилног ваздухопловства), са основним задатком израде и примене Заједничких ваздухопловних захтева - прописа ( JAR -s ), као основних стандарда безбедности ваздушног саобраћаја у Европи.
 
Одлука о пријему је доне та н акон спроведене процедуре ЈАА према Директорату цивилног ваздухопловства и позитивне оцене о стању у овој области, и ратификације Кипарских аранжмана из 1990. године са Протоколом у Скупштини Србије и Црне Горе.
 

У Директорату је утврђен План и програм за испуњавање услова за пуноправно чланство у тој међународној организацији и за непосредну примену правила и стандарда Заједничких ваздухопловних власти Европе, чему се даје посебан приоритет у наредном периоду. 


Назад на остале вести