Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Србија и Црна Гора у ЈАА

Уторак, 12.04.2005.
Борд директора ЈАА ( Заједничк е ваздухопловн е власти Европе ) је 12. априла 2005 .г. донео одлуку о прихватању кандидатуре Србије и Црне Горе за чланство у овој међународној организацији, у којој Србија и Црна Гора сада има статус кандидата за члана. Том приликом је директор Директората цивилног ваздухопловства потписао ЈАА Споразум, тј. Кипарск е аранжман е из 1990. године са Протоколом .
 
Заједничке ваздухопловне власти Европе (ЈАА) је међународна организација у коју је учлањено 37 земаља ECAC -a (Европске конференције цивилног ваздухопловства), са основним задатком израде и примене Заједничких ваздухопловних захтева - прописа ( JAR -s ), као основних стандарда безбедности ваздушног саобраћаја у Европи.
 
Одлука о пријему је доне та н акон спроведене процедуре ЈАА према Директорату цивилног ваздухопловства и позитивне оцене о стању у овој области, и ратификације Кипарских аранжмана из 1990. године са Протоколом у Скупштини Србије и Црне Горе.
 

У Директорату је утврђен План и програм за испуњавање услова за пуноправно чланство у тој међународној организацији и за непосредну примену правила и стандарда Заједничких ваздухопловних власти Европе, чему се даје посебан приоритет у наредном периоду. 


Назад на остале вести